Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Evaluation of rational drug use knowledge level in patients with musculoskeletal disorders

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, vol.32, pp.119-124, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Acne: prevalence and relationship with dietary habits in Eskisehir, Turkey

JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY, vol.26, no.12, pp.1503-1509, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Application of Healthy Heart program in the two semi-rural areas in Eskisehir

ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, vol.11, no.6, pp.485-491, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

Efficacy and Safety of Topical Niacinamide for Acne Vulgaris

Turkderm-Archives Of The Turkish Dermatology And Venerology, vol.45, pp.93-96, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

The prevalence of tinea pedis and tinea manuum in adults in rural areas in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH RESEARCH, vol.20, no.5, pp.379-386, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

Two Distinct Training Methods for a Doctrine of Life with Healthy Heart in a Low Socioeconomic Society Model

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, vol.6, no.11, pp.2883-2897, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

Awareness of hypertension and other cardiovascular risk factors in rural and urban areas in Turkey

TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE, vol.103, no.8, pp.812-818, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Sağlıkta Şiddet: Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Bakışına Etkisi

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.3, pp.404-412, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Investigation of attitude and behavior towards the Covid-19 outbreak

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, vol.19, no.2, pp.146-156, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

GELECEK SALGINLARA HAZIRLIKTA SAĞLIK EĞİTİMİ VE BİREYSEL DAVRANIŞ MODELLERİ: COVID-19 ÖRNEĞİ

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, vol.20, no.5, pp.78, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

The effect of perceived risk of COVID-19 on anxiety: Developing a Scale

Integrative Journal of Medical Sciences, vol.7, pp.1-7, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

PARTİKÜLER MADDE ve KARBONDİOKSİT İÇİN İÇ ORTAM HAVA KALİTESİ İNDEKSİ (İHKİ) HESAPLAMASI: OKUL ÖRNEĞİ

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, vol.5, no.2, pp.188-195, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Evaluation of the Ratio of Monocyte / HDL Cholesterol in Psoriasis Patients

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.6, no.3, pp.184-189, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

PARTİKÜLER MADDE ve KARBONDİOKSİT İÇİN İÇ ORTAM HAVA KALİTESİ İNDEKSİ (İHKİ) HESAPLAMASI: OKUL ÖRNEĞİ

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, vol.5, no.2, pp.188-195, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

BİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİN’DE SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİMLERİNE KATILAN SÜRÜCÜLERİN TANIMLAYICI ÖZELLİKLERİ

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, vol.4, pp.176-183, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

The Relationship Between Vitamin D Levels and the Quality of Life in Patients with Alopecia Areata and Vitiligo

TURK OSTEOPOROZ DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OSTEOPOROSIS, vol.25, no.1, pp.35-39, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

E valuation of The Knowledge Levels of Health High School Students About Safe Drug Applications

European Journal of Medical Sciences, vol.1, no.3, pp.77-83, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Personal hygiene status among primary school students in an urban area in the west of Turkey

American Journal of Research Communication, vol.2, no.7, pp.23-36, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi (KARRİF-BD) Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği

TURK KARDIYOLOJI DERNEGI ARSIVI-ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY, vol.37, pp.35-40, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SULARDAKİ AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ / ANOVERVIEW OF HEAVY METAL POLLUTION IN WATERS

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 28 January - 01 February 2019

Assessment Of Quality Of Life İn Patients With Musculoskeletal Complaints

17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi - DAAHK, Adana, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.501-502

Relationship Between Sick Building Syndrome and Indoor Air Quality in Hospital Staff

2nd International Occupational and Environmental Diseases Congress, Antalya, Turkey, 4 - 08 March 2018, pp.145

Doğum sonrası depresyon yaygınlığı ve ilişkili etmenler

Çocuk ve erişkin klinik psikiyatri kongresi, Turkey, 23 - 26 September 2016, vol.17, pp.27 Sustainable Development

The Determination of Weight Perception and Physical Activity Levels on University Students

41. Ulusal Fizyoloji Kongresi-Çanakkale, Turkey, 9 - 13 September 2015, vol.215, pp.81

Vücut Kitle İndeksi Değişimi ile Parathormon Kalsiyum Potasyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi Pilot Çalışma

3. Trakya Aile Hekimliği Kongresi Edirne-Türkiye 31 Ekim-3 Kasım 2013., Turkey, 31 October - 03 November 2013

Fighting-Obesity Campaigns in Turkey: Evaluation of Media Campaign’s Efficacy.

21st IUHPE World Conference on Health Promotion, Pattaya-Thailan, 25 - 29 August 2013 Sustainable Development

Adolesan Beslenme Alışkanlıkları Kontrol Listesinin Türk Adolesanlarına Uyarlanması.

XIV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Trabzon- Türkiye, Turkey, 4 - 07 October 2011

Eskişehir de Bir Sağlıklı Kalp Programı Uygulaması

XIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi İzmir-Türkiye 18-22 /10/ 2010., Turkey, 18 - 22 October 2010

Kardiyovaskuler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi KARRİF BD Ölçeği nin Güvenirlilik ve Geçerliliği

XII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Ankara- Türkiye 21-25 /10/ 2008., Turkey, 21 - 25 October 2008

Books & Book Chapters

An Overview of Heavy Metal Pollution in Waters

in: GENERAL INTERNAL MEDICINE, Ali Kemal KADİROĞLU, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.1-8, 2020

Diyabetin Önlenmesinde Toplum TabanlıMüdahale Programları ve Primer Korunma

in: Diyabete Multidisipliner Yaklaşım, Özyiğit F, Editor, Akademisyen, pp.99-108, 2020 Sustainable Development

GÖĞÜS HASTALIKLARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

in: Solunum sistemi ve hastalıkları, METİNTAŞ MUZAFFER, Editor, İstanbul kitabevi, pp.2667-2679, 2010