Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

QUALITY OF LIFE AND ITS DETERMINANTS AMONG STUDENTS IN A FACULTY OF MEDICINE

Trakya Üniversiteler Birliği 5. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Balıkesir, Turkey, 01 December 2022, pp.97

BETWEEN 01.11.2021 AND 24.10.2022 IN AEGEAN REGION PARTICULATE MATTER POLLUTION

Trakya Üniversiteler Birliği 5. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Balıkesir, Turkey, 01 December 2022, pp.107

EVALUATION OF FALLING RISK AND QUALITY OF LIFE IN THE ELDERLY

Trakya Üniversiteler Birliği 5. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Balıkesir, Turkey, 01 December 2022, pp.103

Performance of Data Mining Methods Used in Classification Comparison on Vitamin D Dataset

23. Ulusal ve 6. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 29 October 2022, pp.56

Evaluation of Food Supplement Use in Medical Faculty Students

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji Kongresi, Bilecik, Turkey, 3 - 07 October 2022, pp.250

SULARDAKİ AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ / ANOVERVIEW OF HEAVY METAL POLLUTION IN WATERS

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 28 January - 01 February 2019

Assessment of Quality of Life in Patients with Musculoskeletal Complaints

17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 10 - 13 May 2018

Assessment Of Quality Of Life İn Patients With Musculoskeletal Complaints

17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi - DAAHK, Adana, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.501-502

Relationship Between Sick Building Syndrome and Indoor Air Quality in Hospital Staff

2nd International Occupational and Environmental Diseases Congress, Antalya, Turkey, 4 - 08 March 2018, pp.145

Doğum sonrası depresyon yaygınlığı ve ilişkili etmenler

Çocuk ve erişkin klinik psikiyatri kongresi, Turkey, 23 - 26 September 2016, vol.17, pp.27 Sustainable Development

The Evaluation of Birth Data in Kütahya

15. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 26 - 29 May 2016

The Determination of Weight Perception and Physical Activity Levels on University Students

41. Ulusal Fizyoloji Kongresi-Çanakkale, Turkey, 9 - 13 September 2015, vol.215, pp.81 identifier

Vücut Kitle İndeksi Değişimi ile Parathormon Kalsiyum Potasyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi Pilot Çalışma

3. Trakya Aile Hekimliği Kongresi Edirne-Türkiye 31 Ekim-3 Kasım 2013., Turkey, 31 October - 03 November 2013

Fighting-Obesity Campaigns in Turkey: Evaluation of Media Campaign’s Efficacy.

21st IUHPE World Conference on Health Promotion, Pattaya-Thailan, 25 - 29 August 2013 Sustainable Development

Adolesan Beslenme Alışkanlıkları Kontrol Listesinin Türk Adolesanlarına Uyarlanması.

XIV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Trabzon- Türkiye, Turkey, 4 - 07 October 2011

Eskişehir de Bir Sağlıklı Kalp Programı Uygulaması

XIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi İzmir-Türkiye 18-22 /10/ 2010., Turkey, 18 - 22 October 2010

INCIDENCE OF EPILEPSY IN ESKISEHIR, TURKEY AFTER 15 YEARS OF AGE

9th European Congress on Epileptology, Rhodes, Greece, 27 June - 01 July 2010, vol.51, pp.158-159 identifier

Kardiyovaskuler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi KARRİF BD Ölçeği nin Güvenirlilik ve Geçerliliği

XII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Ankara- Türkiye 21-25 /10/ 2008., Turkey, 21 - 25 October 2008

Books & Book Chapters

Epidemiyolojik Sürveyans ve Salgın Araştırması

in: Epidemiyoloji, Biyoistatistik, Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı, Akbulut Sami, Özer Ali,, Editor, Akademisyen, pp.38-58, 2023

DOĞUM ÖNCESİ BAKIMIN BELİRLEYİCİLERİ: ÜLKELERE GÖRE GÖZDEN GEÇİRME

in: DOĞUM ÖNCESİ BAKIMA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM, Çatak Binali, Öner Can, Sütlü Sevinçç, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.7-16, 2023

The Future of Health Literacy and Digital Health Literacy

in: Advances in Health and Disease, Lowell T. Duncan, Editor, Nova Biomedical, pp.205-216, 2022

An Overview of Heavy Metal Pollution in Waters

in: GENERAL INTERNAL MEDICINE, Ali Kemal KADİROĞLU, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.1-8, 2020

Diyabetin Önlenmesinde Toplum TabanlıMüdahale Programları ve Primer Korunma

in: Diyabete Multidisipliner Yaklaşım, Özyiğit F, Editor, Akademisyen, pp.99-108, 2020 Sustainable Development

GÖĞÜS HASTALIKLARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

in: Solunum sistemi ve hastalıkları, METİNTAŞ MUZAFFER, Editor, İstanbul kitabevi, pp.2667-2679, 2010

Metrics

Publication

111

Citation (WoS)

106

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

216

H-Index (Scopus)

9

Citation (Scholar)

5

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

6

Thesis Advisory

1

Open Access

24
UN Sustainable Development Goals