Education Information

Education Information

 • 2018 - 2020 Post Graduate

  Eskisehir Osmangazi University, Instıtute Of Health Scıences, Turkey

 • 2008 - 2012 Under Graduate

  Kütahya Dumlupinar University, School Of Health, Turkey

Dissertations

 • 2020 Post Graduate

  HEMŞİRELERİN KLİNİK UYGULAMAYA ÇIKAN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETİM ELEMANI İLE İLGİLİ ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Eskisehir Osmangazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021Kalite Yönetim Sistemi

  Quality Management , Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 • 2021ARDEB 1001 Proje Yazma Eğitimi

  Vocational Training , TÜBİTAK

 • 2020İlkyardım Eğitici Eğitimi

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı

 • 2020Endnote Eğitimi

  Vocational Training , Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi

 • 2020Her Yönü ile Web of Science- Clarivate

  Vocational Training , Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi

 • 2020Literatür Tarama ve Kaynaklara Ulaşma Stratejileri

  Vocational Training , Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi

 • 2020Sağlık Bilimleri için Veri Analizi 1

  Data Analysis , Araştırma Yöntemleri ve Eğitim Uygulama Merkezi

 • 2020Hemşirelik Alanında SSCI-SCI indekste Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi

  Vocational Training , Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi

 • 2020Eğiticinin Eğitimi

  Vocational Training , İstanbul İşletme Enstitüsü

 • 2019ZEISS on Your Campus İleri Mikroskopi Teknikleri

  Vocational Training , ZEISS Research Microscopy Solutions

 • 2019MAXQDA ile Nitel Veri Analizi

  Data Analysis , İstar Danışmanlık İstatistik & Araştırma Merkezi

 • 2017Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası

  Health&Medicine , T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

 • 2013Türk İşaret Dili

  Personal Evolution , İŞARET DİLİ ÇEVİRMEN ve EĞİTİCİLERİ DERNEĞİ

 • 2005Model Uçak Sertifikası

  Personal Evolution , Türk Hava Kurumu