Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation of the Relationships Between Nurses' Forgiveness, Compassion and Professional Commitment

6. World Conference on Health Sciences , Athens, Greece, 1 - 03 November 2019, pp.23

Hemşirelik Eğitiminin Felsefesi

18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.340 Creative Commons License

Türkı̇ye’de İntramüsküler Enjeksı̇yona İlı̇şkı̇n Yapılan Tezlerı̇n İncelenmesı

V. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU (ISMS), Ankara, Turkey, 16 - 18 November 2018, pp.919-920 Creative Commons License

Solunum Öksürük Egzersizlerinde Broşür Verme ile Uygulamalı Eğitim Yöntemlerinin Karşılaştırılması

10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi, Gaziantep, Turkey, 28 - 30 April 2011, pp.88-89 Creative Commons License