Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Rüptüre Olmamış Dev Sinüs Valsalva Anevrizması Olgusu.

38. ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2022, pp.142 Creative Commons License

Books & Book Chapters

POSTOPERATİF ANTİTROMBOSİT VE ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ YÖNETİMİ

in: HASTA KAN YÖNETİMİNDE ORTAK GÖRÜŞ, TÜRKAN KUDDUSİOĞLU, SERKAN ERTUGAY, Editor, SÖZKESEN MATBAACILIK, İstanbul, pp.20-161, 2019

Yapay Kalp Kapağı

in: Feigenbaum Ekokardiyografi , Erol Çetin, Editor, Lippincott Williams & Wilkins , İstanbul, pp.385-425, 2011