Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

DENTAL İMPLANT TEDAVİSİNDE DAYANAK MATERYALLERİ VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER - 1, Prof. Dr. Cem EVEREKLİOĞLU, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.237-258, 2021

AĞIZ İÇİ TARAYICI SİSTEMLER VE İMPLANT ÜSTÜ PROTETİK YAPILARDA DİJİTAL ÖLÇÜ BAŞARISINA ETKİLER

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER - 1, Prof. Dr. Cem EVEREKLİOĞLU, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.9-38, 2021