Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Diagnosis of Thyroid Micropapillary Carcinoma and Histopathological Changes after Fine-needle Aspiration Biopsy.

Journal of the College of Physicians and Surgeons--Pakistan : JCPSP, vol.32, no.4, pp.445-450, 2022 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier

Bridge treatment for early cholecystectomy in geriatric patients with acute cholecystitis: Percutaneous cholecystostomy

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.23, no.6, pp.501-506, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Value of immunohistochemical detection of FOXO3a as a prognostic marker in human breast carcinoma

International Journal of Clinical and Experimental Pathology, vol.9, pp.9938-9950, 2016 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Diagnostic value of platelet/lymphocyte ratio and neutrophil/lymphocyte ratio in investigations for helicobacter pylori gastritis

International Journal of Clinical and Experimental Medicine, vol.9, no.2, pp.5102-5106, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Value of immunohistochemical detection of FOXO3a as a prognostic marker in human breast carcinoma

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL PATHOLOGY, vol.9, no.10, pp.9938-9950, 2016 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Value of immunohistochemical detection of FOXO3a as a prognostic marker in human breast carcinoma

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL PATHOLOGY, vol.9, no.10, pp.9938-9950, 2016 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Mean Platelet Volume as a Biomarker for Thyroid Carcinoma

INTERNATIONAL SURGERY, vol.101, pp.50-53, 2016 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Association between well-known histopathological criteria and overall survival in invasive ductal carcinoma

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL PATHOLOGY, vol.8, no.9, pp.9772-9781, 2015 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Association between well known histopathological criteria and overall survival in invasive ductal carcinoma

International Journal of Clinical and Experimental Pathology, vol.8, pp.9772-81, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Spontaneous splenic artery aneurysm rupture: mimicking acute myocardial infarct.

The American journal of emergency medicine, vol.32, no.12, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Emergency thyroidectomy: Due to acute respiratory failure.

International journal of surgery case reports, vol.5, no.12, pp.1251-3, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Effects of Melatonin and N-Acetylcysteine on Obstructive Jaundiced Rats

Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy, vol.42, pp.22-30, 2022 (National Refreed University Journal)

Tiroid Cerrahisinde Oksitlenmiş Selüloz Kullanımının Postoperatif Hipokalsemi Üzerine Etkisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.214-218, 2021 (International Refereed University Journal)

Retrospective Evaluation of Geriatric Patient Group Discharge From Intensive Care Unit and Mortality

Journal of Anatolian Medical Research, vol.6, no.2, pp.16-24, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Social Media and its Impact on the General and Colorectal Surgery Communities

Turkish Journal of Colorectal Disease, vol.31, no.1, pp.80-81, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

COVID-19 Pandemisi Sırasında Genel Onkolojik Cerrahide Triaj

KAFKAS TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.10, no.3, pp.257-263, 2020 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Safe Method for the Treatment of Primary Hyperparathyroidism in Geriatric Patients: Minimally Invasive Parathyroidectomy

Kafkas Journal of Medical Sciences, vol.10, no.3, pp.214-220, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Synchronous Parathyroid Carcinoma and MultifocalPapillary Thyroid Carcinoma: A Case Report

Eurasian Journal of Medicine and Oncology, EJMO, vol.1, pp.49-52, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Risk Factors and Drug Use in Patients with Breast Cancer

SAS Journal of Surgery, vol.2, pp.136-141, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Appendix adenocarcinoma in an elderly patient from a nursing home

TURKISH JOURNAL OF SURGERY, vol.32, no.2, pp.149-151, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Concurrent Hydatid Cyst with Hepatocellular Cancer in elderly patient: A Case Report

Abant Medical Journal, vol.5, no.2, pp.127-131, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Erkek meme cerrahisi sonuçlarımızın retrospektif analizi

KOCAELİ TIP DERGİSİ, vol.5, 2016 (Other Refereed National Journals)

Apandiksin Sesil Serrated Adenomu Olgu Sunumu

KOLON VE REKTUM HASTALIKLARI DERGİSİ, vol.26, no.1, pp.13-15, 2016 (Other Refereed National Journals)

Sessile serrated adenoma of the appendix: A case report

Turkish Journal of Colorectal Disease, vol.1, pp.13-16, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

A serious conundrum for surgeons: Stump appendicitis

NORTHERN CLINICS OF ISTANBUL, vol.3, no.3, pp.237-239, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Isolated Adrenal Gland Adenoma Hematoma Associated with Blunt Abdomen Trauma

SCHOLARS JOURNAL OF MEDİCAL CASE REPORTS, vol.3, no.12, pp.1203-1206, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Report of A Rare Clinical Entity Gastrointestinal Hemangiomatosis

SAS JOURNAL of SURGERY, vol.1, no.4, pp.172-174, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Rare Form of Intraabdominal Mass Benign Multicystic Mesothelioma

European Journal of Medical Sciences, vol.2, no.1, pp.23-25, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Carcinosarcoma of the thyroid gland

CASE REPORTS IN SURGERY, vol.2015, pp.1-3, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kolon Volvulus Cerrahi Tedavi Deneyimlerimiz

22. Ulusal Cerrahi Kongresi , Antalya, Turkey, 23 - 27 March 2022, pp.538

010 LAPAROSKOPİK APENDEKTOMİDE APENDİKS GÜDÜĞÜNÜN HEM-O-LOK KLİP VE SÜTÜR İLE BAĞLANMASININ KARŞILAŞTIRILMASI

15. Ulusal & 2. Uluslararası Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2021, pp.16-17

Femur Boyun Kırığı Tanısı ile Yatan Hastalarda Beslenme Desteği Önemseniyor Mu?

Ulusal Türk Geriatri 2021 Yaşlı Sağlığına Multidisipliner Yaklaşım Çevrimiçi Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 June 2021, vol.24, pp.335-336

Cerrahların Korkulu Rüyası: İnsidental Paratiroidektomi

10. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 March 2021, pp.84-85

Fournier Gangrenin Nadir Bir Nedeni Penil Protez Uygulaması

20.Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya, Turkey, 13 - 17 April 2016

Laparoskopik Kolesistektomide trokara bağlı mezenter yaralanması

10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015

Sigmoid Volvulusta Kütahya Deneyimi

10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015

Akut batının nadir bir nedeni Senkron Karsinoid Tümör

10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Turkey, 28 October - 01 November 2015

SAĞ PEKTORAL KAS ALTINDA İYİ DİFERANSİYE LİPOSARKOM NADİR BİR OLGU SUNUMU P 114

11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ26 – 29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC, Turkey, 26 - 29 October 2015

DOUDENAL YERLEŞİMLİ NEUROENDOKRİN TÜMÖR NADİR BİR OLGU SUNUMU P 120

11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ26 – 29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC, Turkey, 26 - 29 October 2015

ACİL SERVİSE BAŞVURUNUN NADİR SEBEBİ SEZERYAN SONRASI İNSİZYONEL ENDOMETRİOSİZ

11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ26 – 29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC, Turkey, 26 - 29 October 2015

AKUT BATIN TABLOSU İLE PREZENTE OLAN ABDOMİNAL AKTİNOMİKOZ

11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ26 – 29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC, Turkey, 26 - 29 October 2015

İDİOPATİK GRANÜLOMATÖZ MASTİT OLGU SUNUMU P 297

11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ26 – 29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC, Turkey, 26 - 29 October 2015

The protective effect of simvastatin in the rat hepatic ischemia reperfusion injury

Uluslararası Katılımlı Kongre ve Lab - Expo 2014, Turkey, 16 - 20 September 2015, vol.1, pp.314-316 identifier identifier identifier

Midede İskemi Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Ratlarda Hesperidinin Koruyucu Etkisi S 19

23. Ulusal Farmakoloji Kongresi,7-10 Eylül2015, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, ANKARA, Turkey, 7 - 11 September 2015

Kist hidatik ile beraber tanı konan hepatoselüler karsinoma Olgu sunumu

12. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Turkey, 1 - 04 April 2015

The protective effect of simvastatin in the rat hepatic ischemia reperfusion injury

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre Lab Expo 2014, Turkey, 16 - 20 September 2014

Nadir rastlanan batın içi kitle: Benign multikistik mezotelyoma: Olgu sunumu

XIX. Ulusal Cerrahi Kongresi, Nisan 2014, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014

Nadir görülen dev duedonal ülser BT bulguları

33. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 7 - 11 November 2012