Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Value of immunohistochemical detection of FOXO3a as a prognostic marker in human breast carcinoma

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL PATHOLOGY, cilt.9, ss.9938-9950, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PLEVRANIN NADİR GÖRÜLEN TÜMÖRÜ: SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖR

TÜSAD 41. ULUSAL KONGRESİ, BODRUM/MUĞLA, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2019, ss.719-720

BRONCHOGENIC CYST: REPORT OF A CASE AND REVIEW OF LITERATURE

22. TÜRK TORAKS DERNEĞİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2019, ss.304-305

MEME KANSERİNDE PROGNOSTİK BİR BELİRTEÇ OLARAK FOXO3a EKSPRESYONLARININ İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ

International Liber Cogito Multidisiplinary Science Congress (ILCMSC) Uluslararası Liber Cogito Multidisipliner Bilimler Kongresi, 20 - 21 Ekim 2018

The Effect Of Chronic Systemic Medical Ozone Application On Lung Injury In Intestinal Ischemia Reperfusion Created Rat Model

International Conference of the American-Thoracic-Society (ATS), Colorado, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 20 Mayıs 2015, cilt.191 identifier