Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MARAŞ OTU KULLANAN HASTADA GÖRÜLEN LEZYON: BİR OLGU SUNUMU

Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mart 2020, ss.261

Vida-Destekli ve Simante Abutment Uygulamalarının Klinik ve Radyografik Olarak Karşılaştırılması

Türk Oral İmplantoloji Derneği 31. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Ocak 2020, ss.53

Periodontal Cerrahi Sonrasında Von Willebrand Hastalığı Tanısının Konulması: Bir Olgu Sunumu

Türk Periodontoloji Derneği 48. Uluslararası Bilimsel Kongre ve 27. Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018, ss.63

Periodontal yıkım ile beraber eksternal ve internal kök rezorbsiyonu gösteren dişlerin multidisipliner olarak tedavisi: vaka raporu.

Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi - 26. Bilimsel Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017, ss.156