Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , vol.3, no.1, pp.15-26, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM: BİR OLGU SUNUMU

2. Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2023, pp.91-92

BÜYÜK REZİDÜEL KİST: BİR OLGU SUNUMU

6 th INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, Burdur, Turkey, 2 - 05 March 2023, pp.215 Sustainable Development

AMALGAMA BAĞLI ORAL LİKENOİD LEZYON: BİR OLGU SUNUMU

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Sivas, Turkey, 23 - 25 November 2021, pp.347-348

BILATERAL ACCESSORY MENTAL FORAMEN

1st International Dental Research and Health Sciences Congress, 20 - 22 May 2021, pp.158

Radiküler Kisti Takip Eden Antrokoanal Polip

AÇBİD 14th International Online Congress, Ankara, Turkey, 7 - 09 May 2021, pp.1

Pterygoid Hamulus Syndrome: Case Report

ACBID 14. International Online Congress, Turkey, 07 May 2021

Pterygoid Hamulus Syndrome: Case Report

AÇBİD 14th International Online Congress, Ankara, Turkey, 7 - 09 May 2021, pp.299-300

TRAVMAYA BAĞLI KONDİLER HİPERPLAZİ: BİR VAKA RAPORU

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Kongresi, Kayseri, Türkiye, 26 - 29 Şubat 2020, 26 February 2020

SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM: OLGU SERİSİ

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji DerneğiKongresi, 25 - 28 April 2019

Maksilla Anterior Bölgede Santral Dev Hücreli Granülom: Bir Vaka Raporu

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 September 2017

Maksillada Agresif Osteoblastoma:Nadir Bir Kemik Tümörü Olgusu

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 23. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, 21 - 24 September 2017, vol.23, pp.141

Temporomandibular Eklem Hastalığı Olan Bir Grup Hastada Anksiyete-Depresyon Düzeyleri.

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi., 21 - 24 September 2017

MUCOSAL BURN ASSOCIATED WITH GARLIC IN A PATIENT WITH DENTAL PAIN: A CASE REPORT

I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE, 10 - 12 May 2017

Keratocystic Odontogenic Tumor: Two Cases Report

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi “7. Bilimsel Toplantısı", Eskişehir, Turkey, 13 - 15 April 2017

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografide Nadir Görülen Tesadüfi Bir Bulgu: Kafa Tabanı Tümörü.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi “7. Bilimsel Toplantısı., 13 - 15 April 2017

Books & Book Chapters

Hipnoz ve Diş Hekimliği

in: Güncel Ağız Diş Çene Cerrahisi ve Radyoloji Çalışmaları III, Nuray YILMAZ ALTINTAŞ, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.205-222, 2023

DİYABET VE DİŞHEKİMLİĞİ

in: Diyabete Multidisipliner Yaklaşım, Filiz Özyiğit, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.123-148, 2020 Sustainable Development

Bölüm 23 Hipertansiyon ve DişHekimliği

in: Hipertansiyona Multidisipliner Yaklaşım, filiz özyiğit, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.245-256, 2020

Metrics

Publication

40

Citiation (TrDizin)

1

Project

1

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals