Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sağlıkta Şiddet: Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Bakışına Etkisi

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.3, pp.404-412, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

BİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİN’DE SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİMLERİNE KATILAN SÜRÜCÜLERİN TANIMLAYICI ÖZELLİKLERİ

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, vol.4, pp.176-183, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgi ve davranışlar

4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Online, Turkey, 13 December 2020

Hava Kalitesi Ölçümlerinde Üç Sorun: Uygunsuz Yer Seçimi, Yetersiz Parametre Ölçümü, Yetersiz Ölçüm

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 November 2019

Bir toplum sağlığı merkezinde izlenen riskli gebelerin tanımlayıcı özellikleri

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 November 2019