Education Information

Education Information

  • 2011 - 2016 Expertise In Medicine

    Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, Turkey

  • 2003 - 2010 Undergraduate

    Ankara University, Ankara Faculty Of Medıcıne, Turkey