Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Efficacy of Electro-Acupuncture Added to Standard Therapy in the Management of Bell Palsy

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, vol.31, no.7, pp.1967-1970, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Is endoscopic endonasal transsphenoidal surgery increases the susceptibility to rhinosinusitis

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, vol.274, no.8, pp.3065-3069, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Circulating calprotectin as a biomarker of laryngeal carcinoma

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, vol.274, no.6, pp.2499-2504, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Pycnodysostosis at otorhinolaryngology

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, vol.95, pp.91-96, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Pediatric Acute External Laryngeal Trauma

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, vol.25, no.1, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

General characteristics of otorhinolaryngology consultations: 3-year analysis

Journal of Surgery and Medicine, vol.4, no.10, pp.865-869, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kulak Burun Boğaz Hastaliklari Tezlerinin Ön Çalişmadan Yayina Dönüşümündeki Zorluklar

STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.29, no.4, pp.239-240, 2020 (Other Refereed National Journals)

Assessment of diagnosis and treatment of geriatric patients in otorhinolaryngology

Journal of Surgery and Medicine, vol.4, no.6, pp.496-500, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

A simple supportive evaluation way for the diagnosis of psychogenic hearing loss

Annals of Medical Research, vol.27, no.4, pp.1008-1012, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Intraparotid Facial Nerve Schwannoma: A Report of Two Cases

An International Journal of Otorhinolaryngology Clinics, vol.12, pp.4-7, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

An Analysis of Otology-Neurotology Articles from Turkey Published in Science Citation Indexed Otolaryngology Journals from 2012 through 2016

TURKISH ARCHIVES OF OTORHINOLARYNGOLOGY-TURK OTORINOLARENGOLOJI ARSIVI, vol.57, no.3, pp.127-132, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Reconstruction of Nasal Defects in Patients withNon-Melanocytic Skin Cancers

International Journal of Open Access Otolaryngology, vol.3, no.1, pp.1-5, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

A New Approach for Resection of Giant Sublingual Epidermoid Cyst

Archives of Otolaryngology and Rhinology, vol.3, no.2, pp.43-45, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

complications of the otitis media: a single center experience

Journal of Clinical and Experimental Investigations, vol.8, no.4, pp.120-123, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Importance Of Neutrophil/lymphocyte Ratio In Squamous-cell Carcinoma Of The Larynx

Journal of Otolaryngology Advances, vol.1, no.4, pp.15-23, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

HBsAg/AntiHBs seroconversion in cirrhotic patient

Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology, vol.74, no.4, pp.341-346, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License identifier

Multi-Opinion Behavior In-patient With Common Otolaryngological Procedures In Turkey

Journal of Otolaryngology Advances, vol.1, no.3, pp.12-16, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Facial Paralysıs During Varicella Zoster Infectıon in a child

Heighpubs Otolaryngology and Rhinology, vol.1, no.1, pp.16-19, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A Rare Variation of Inferior Laryngeal Nerve: Nonrecurrent Laryngeal Nerve

TURKISH ARCHIVES OF OTORHINOLARYNGOLOGY-TURK OTORINOLARENGOLOJI ARSIVI, vol.53, no.1, pp.32-34, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Challenges in the Diagnosis of Skin Source Basosquamous Cell Carcinoma: A Case Report

Turk Otolarengoloji Arsivi/Turkish Archives of Otolaryngology, vol.51, no.3, pp.94-97, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Parafarengeal malign melanoma: literatürde ilk olgu

İstanbul KBB-BBC uzmanları Derneği 12. kongresi, İstanbul, Turkey, 15 January 2021

PARAFARENGEAL KİTLELERE YAKLAŞIM

TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VEBAŞ BOYUN CERRAHİSİ SANAL KONGRESİ, Turkey, 26 - 28 November 2020

direk laringoskopi yapılan hastaların retrospektif analizi

Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi 2020, Turkey, 26 November 2020

LARENSKTE SQUAMÖZ HÜCRELI KARSINOMLA BIRLIKTEBOYUNDA LENFOMA GÖRÜLEN OLGU

TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VEBAŞ BOYUN CERRAHİSİ SANAL KONGRESİ, Turkey, 26 - 28 November 2020

Baş Dönmesi Engellilik Envanteri Vestibüler Fonksiyon Testleri ile Uyumlu Mu:Retrospektif Çalışma

3. International congress of academic research, Bolu, Turkey, 20 - 22 July 2020, pp.439-440

Retrospective Analysis of Cervicogenic Vertigo Patients Using Dizziness Handicap Inventory

7. Güncel Bilgi Buluşmaları, Eskişehir, Turkey, 11 - 12 June 2020, vol.2020, pp.10-15

BAŞ DÖNMESI HASTALARINDA BAŞ DÖNMESI ENGELLILIK ENVANTERI ILEVİDEONİSTAGMOGRAFİ BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI

3rd International Health Science and Life Congress, Burdur, Turkey, 4 - 06 June 2020, pp.145

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesine 2018’de başvuran baş dönmeli hastaların analizi

41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2019

stapectomy results in tympanosclerosis with fixed stapes footplate

5. congress of europen ORL-HNS, Brussels, Belgium, 29 June - 03 July 2019

ankilozan spondilitli hastalarda videostroboskopi ve ses analizi

40.türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi, Turkey, 7 - 11 November 2018

vestibüler nöritte klinik düzelmenin videonistagmografide ölçülen vestibüler işlev bozukluğu ile korelasyonu

40.türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018

stapedektomi sonrası homolateral ve kontrolateral ani sensörinöral işitme kaybı-sempatik kokleolabirentit:olgu sunumu

14. Türk rinoloji kongresi 6. ulusal otoloji nörootoloji kongresi 2. ulusal baş boyun cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018

PET-CT DE SUV-MAX DEĞERININ YÜKSEKLIĞININLENFOMADA AYIRICI TANIDA ÖNEMI

39. ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi 2017, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

idiopatik ani işitme kaybında trombosit parametreleri gerçekten önemli mi?

39. Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi, Turkey, 8 - 12 November 2017

geriatrik populasyonda dispne algısının bileşenlerini etkileyen faktörler

Türkiye solunum araştırmaları derneği 38. ulusal kongresi, İzmir, Turkey, 15 - 19 October 2016

juvenil nazofaringeal anjiyofibrom

37. türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi, Turkey, 28 October - 01 November 2015

piknodisostozis:otorinolaringolojik bulgular

37. türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015

fetal ekstrakardiyak rabdomiyom:olgu sunumu

37. Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi, Turkey, 28 October - 01 November 2015

unilateral vokal kord paralizili hastalarda radiesse enjeksiyo laringoplasti sonuçlarımız

35. türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2013

anaplastik tiroid karsinomu: olgu sunumu

35. türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2013

vida batması sonucu gelişen periferik fasiyal paralizi

9. Türkiye acil tıp kongresi, Eskişehir, Turkey, 2 - 06 October 2013

nazofarengeal whartin tümörü

35. türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 October 2013

kliniğimizdeki parotis olgularımız

34.türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 October 2012

Larengeal dev hücreli granülom

31.türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2009

Books & Book Chapters

LARENKSDE YABANCI CİSİM

in: VAKALARLA KULAK BURUN BOĞAZ, ŞAHİN Caner, KUBAT Gözde Orhan, MUZ Sami Engin, DEMİRTAŞ Mahmut, BİLGEN Akif Sinan, ALTINDAL Ayşegül Şule, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.347-351, 2021

ANİ İŞİTME KAYBI

in: VAKALARLA KULAK BURUN BOĞAZ, ŞAHİN Caner, KUBAT Gözde Orhan, MUZ Sami Engin, DEMİRTAŞ Mahmut, BİLGEN Akif Sinan, ALTINDAL Ayşegül Şule, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.1-8, 2021

trakeotomi

in: kulak burun boğaz hastalıklarında temel yaklaşım ve yönetim, Togay Müderris, SAmi Engin Muz, Gülin Gökçen Kesici, Yüce İslamoğlu, Editor, Akademisyen kitabevi, Ankara, pp.41-49, 2019

Intratympanic Steroid Treatment in Méniére Disease

in: Up to Date on Meniere’xxs Disease, Fayez Bahmad Jr, Editor, InTech, pp.187-202, 2017