Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome After Cesarean Section: A Case Report

TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKIM DERGISI, cilt.17, ss.226-230, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hastaların Yoğun Bakım Ünitelerinden Taburcu Edilememe Nedenleri ve Maliyeti

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, cilt.10, ss.88-93, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Current Status of Organ Donation in a University Hospital in Izmir: Identifying Obstacles and Possible Future Solutions

TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKIM DERGISI, cilt.17, ss.154-160, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Retrospective Analysis of Trauma Patients Who were Treated and Followed in Anesthesia Intensive Care Unit

TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKIM DERGISI, cilt.17, ss.146-153, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Depression and Burnout Frequency in Nurses Working in Tertiary Intensive Care Units

JOURNAL OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE, cilt.9, ss.25-33, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Case of Urosepsis Followed with the Diagnosis of Multiple System Atrophy in Intensive Care Unit

TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKIM DERGISI, cilt.16, ss.37-40, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A rare cause of noninvasive ventilation failure: tracheal stenosis

TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, cilt.65, ss.333-336, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Yakını Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.61-70, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Perception of and satisfaction from Intensive Care in Patients' Relatives

JOURNAL OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE, cilt.7, ss.57-61, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Relationship between Nurse Workload and Mortality in Two Different ICUs

JOURNAL OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE, cilt.7, ss.21-27, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

TYPE 1 KOUNIS SYNDROME AND MULTIORGAN FAILURE SECONDARY TO METAMIZOLE

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCES IN CASE REPORTS, cilt.18, ss.1155-1157, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

akut solunum yetmezliği

türk anesteziyolojive reanimasyon derneği 53. ulusal kongresi , Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.2

SANTRAL VENÖZ KATETER SONRASI KAROTİD ARTER PSÖDOANEVRİZMAS

türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 53. ulusal kongresi , Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.1

H1N1 Enfeksiyonuna Bağlı Ağır ARDS olgusunda başarılı bir APRV uygulaması

19.ulusal yoğun bakım konhgresi , Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2018, ss.3

SAĞLIKLI GENÇ BİREYLERDE SIRTÜSTÜ VE YÜZÜSTÜ POZİSYONUN DİYAFRAGMA KALINLIĞINA ETKİSİ: PİLOT ÇALIŞMA

IX. ULUSLARARASI SPOR FİZYOTERAPİSTLERİ KONGRESİ SPOR FİZYOTERAPİSTLERİ DERNEĞİ , Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.13

TÜRKİYE’DE BEYİN ÖLÜMÜ TEŞHİSİNDEKİ ARTIŞ ORGAN NAKLİNİN ARTMASINI SAĞLIYORMU?

14. ULUSAL TÜRK DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM KONGRESİ , Antalya, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, ss.2

SEPSİS VE SEPTİK ŞOKTA NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI MORTALİTE İÇİN BELİRLEYİCİ OLABİLİR Mİ?

14. ULUSAL TÜRK DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, ss.24

Changes in microcirculatory perfusion using acute normovolemic hemodilution (ANH) with HES (130/0,4) during cardiac surgery

The 32nd Annual Meeting of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists Berlin, Germany, Berlin, Almanya, 20 - 23 Nisan 2017, ss.42

YOĞUN BAKIM HASTALARINDA DİYAFRAGMA KAS KALINLIĞININ ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: PİLOT ÇALIŞMA

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 38. ULUSAL KONGRESİ , İzmir, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2016, ss.149

kOAH’A BAğlı Akut sOluNum yetmezliğiNde NONiNvAziv veNtilAsyON BAşArısızlığı risk FAktörleri

Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2016, ss.88

Hasta yakınlarında yOğun bakım alGısı ve memnuniyet

Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2016, ss.193