Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 4.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi İSTANBUL İLİNDE ÇALIŞAN FİZYOTERAPİSTLERİN SAĞLIK HUKUKU ALANINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 2nd International Health Sciences and Life Congress TIBBİ EGZERSİZLERİN YAŞLI HASTALARIN BAĞIMSIZ YÜRÜMELERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Katılımcı

  Burdur, Türkiye

 • 2019 Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Duygusal Faktörler, Stres Ve Hemipleji Hastalarının Rehabilitasyonu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

  Katılımcı

  Yalova, Türkiye

 • 2018 Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi FİZYOTERAPİSTLERİN İDARİ, HUKUKİ ve CEZAİ SORUMLULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 3rd International Health Sciences and Management Conference Evaluation of the Agreement Between The Rehabilitation Team and The Impact of Hemiplegia Patients On Recovery Time and Quality of Life

  Katılımcı

  Sofija, Bulgaristan

 • 2018 Bezmialem üniversitesi 1. Sağlıkta bilgi ve Belge yönetimi Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Yaşam Sürelerini Etkileyen Etmenlerin Değerlendirilmesi

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2018 24.Ulusal Ergonomi Kongresi Ergonominin Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Sunulan Hizmetlerin Kalitesi Ve Memnuniyetine Etkisinin Değerlendirilmesi

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2018 1st International Health Sciences and Life Congress Fizik Tedavi Egzersizlerinin Diz Eklemleri Osteoartritli HastalarınAğrı seviyesini azaltmadaki Rolünün Değerlendirilmesi

  Katılımcı

  Burdur, Türkiye

 • 2018 Pamukkale’de Sağlık Turizminin Geliştirilmesi İçin Bir Model Önerisi:“Pamukkale Sağlık Turizmi Serbest Bölgesi”

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2018 II. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi Güvenli Oyun ve Spor Alanlarının Azalmasının Kentlerde Yaşayan Çocukların Hareketsiz Yaşam Vücut Kitle İndeksi Ve Esnekliklerine Etkisinin Değerlendirilmesi

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2018 TENDON HASARLI AMATÖR SPORCULARA UYGULANAN REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİNİN AĞRI DÜZEYİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Erken Müdahale Programına Alınan Çocukların Ailelerinin Rehabilitasyonun Başarısına Etkisinin Değerlendirilmesi1. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon (EMR2018) Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 Prof.Dr. Hıfzı Özcan 7. Uluslararası Cerebral palsy gelişimsel Bozukluklar Kongresi Cerebral Palsili Hastaların Denge Rehabilitasyonunda oyunun Rolünün Değerlendirilmesi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 1. Ulusal Sağlık Yöneticileri Kongresi FİZİK TEDAVİ HİZMETLERİNDE OTOMASYON VE MAKİNELEŞMENİN ETKİLİLİK VE VERİMLİLİĞE ETKİSİ

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 4. Ulusal ve uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi EVDE BAKILAN BİLİNÇSİZ HASTALARIN EKLEM AÇIKLIKLARININ KORUNMASINDA FİZİK TEDAVİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 1. Uluslar arası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi FİZİK TEDAVİ UYGULAMALARININ FİYATLAMA SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2017 22. Ulusal Ergonomi Kongresinde Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Ünitelerinde Ergonominin Hastalık Nedeniyle Yaşanan İşgücü Kayıplarını Minimuma İndirmedeki Etkisi

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2017 23. Ulusal Ergonomi Kongresi ERGONOMİNİN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EKİBİNİN ÜRETKENLİK VE VERİMLİLİKLERİNİN KORUNARAK ARTIRILMASINA ETKİSİ

  Katılımcı

  Denizli, Türkiye

 • 2017 1.Ortopedik Rehabilitasyon Sempozyumu Radius Proksimal Uç Kırıkları Sonrası Kontraktürlerde Farklı Germe Tekniklerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

Ödüller

 • Mayıs 2018 ”Pamukkale’de Sağlık Turizminin Geliştirilmesi İçin Bir Model Önerisi: Pamukkale Sağlık Turizmi Serbest Bölgesi

  Türkiye Sağlık Turizmi Derneği