Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A MODEL PROPOSAL FOR THE DEVELOPMENT OF HEALTH TOURISM IN PAMUKKALE:‘’PAMUKKALE HEALTH FREE ZONE’’

International Journal of Health Management and Tourism, cilt.3, no.428922, ss.133-146, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Koordinasyon ve Esneklik Egzersizlerinin Amatör Sporcuların İyileşme Sürecine Etkisinin Değerlendirilmesi

II. Uluslararası Atletik Performans ve Sporda Sağlık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2020, ss.86-96

EVALUATION OF THE EFFECT OF TEAM WORK ON THE PERFORMANCE OF THE PHYSICAL TREATMENT UNIT

5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, Kırşehir, Türkiye, 9 - 11 Temmuz 2020

POSTOPERATİF DİZ REHABİLİTASYONUNUN AMATÖR SPORCULARIN HAREKET KORKUSUNU YENEREK AKTİVİTE VE DENGE DÜZEYLERİNİ YENİDEN KAZANMALARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

III. International Congress of Physical Education, Sport, Recreation and Dance June 13th- 14th, 2020, İstanbul Aydın University, İstanbul, Turkey, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Haziran 2020, ss.33-40

FİZYOTERAPİSTLERİN DEĞER, TUTUM VE DAVRANIŞLARININYAŞLI HASTALARIN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.643-658

İSTANBUL İLİNDE ÇALIŞAN FİZYOTERAPİSTLERİN SAĞLIK HUKUKU ALANINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Haziran 2019, no.527, ss.527-536

Tıbbi Egzersizlerin Yaşlı Hastaların Bağımsız Yürümelerine Etkisinin Değerlendirilmesi

2nd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS , Burdur, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.769-782

Duygusal Faktörler, Stres Ve hemipleji Hastalarının Rehabilitasyonu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

4th International Scientific Research Congress ( 14 – 17 February 2019 / Yalova), Yalova, Türkiye, 14 - 17 Şubat 2019, ss.121-132

FİZYOTERAPİSTLERİN İDARİ, HUKUKİ ve CEZAİ SORUMLULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 Aralık 2018, ss.1-76

Evaluation of the Agreement Between The Rehabilitation Team and The Impact of Hemiplegia Patients On Recovery Time and Quality of Life

3rd International Health Sciences and Management Conference, Sofija, Bulgaristan, 3 - 06 Ekim 2018, ss.227-228

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Yaşam Sürelerini Etkileyen Etmenlerin Değerlendirilmesi

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.1919-1924

TENDON HASARLI AMATÖR SPORCULARA UYGULANAN REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİNİN AĞRI DÜZEYİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

I.Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

Erken Müdahale Programına Alınan Çocukların Ailelerinin Rehabilitasyonun Başarısına Etkisinin Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon (EMR2018) Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 Mart - 01 Nisan 2018, cilt.3, ss.70-150

Fizik Tedavi Egzersizlerinin Diz Eklemleri Osteoartritli HastalarınAğrı seviyesini azaltmadaki Rolünün Değerlendirilmesi

Uluslararası Sağlık Bilimleri ve yaşam Kongresi Burdur, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

NÖROLOJİK YAŞLI HASTALARA UYGULANAN EGZERSİZLERİN DÜŞME KORKUSU, DENGE, MOBİLİTE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

1st International Health Sciences and Life Congress Burdur, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

Cerebral Palsili Hastaların Denge Rehabilitasyonunda oyunun Rolünün Değerlendirilmesi

Prof.Dr. Hıfzı Özcan 7. Uluslararası Cerebral palsy gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Şubat 2018

FİZİK TEDAVİ HİZMETLERİNDE OTOMASYON VE MAKİNELEŞMENİN ETKİLİLİK VE VERİMLİLİĞE ETKİSİ

1. Ulusal Sağlık Yöneticileri Kongresi, Kütahya, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2017

EVDE BAKILAN BİLİNÇSİZ HASTALARIN EKLEM AÇIKLIKLARININ KORUNMASINDA FİZİK TEDAVİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4. Ulusal ve uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi, Kütahya, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017, ss.43-0

FİZİK TEDAVİ UYGULAMALARININ FİYATLAMA SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ

1. Uluslar arası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMLARININ YAŞLI HASTALARIN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi, Kütahya, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2017, ss.424-426

Serabral Paralizili Çocuklarda Erken Rehabilitasyonun Önemi

XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Kütahya, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016, cilt.27, ss.1-186

Omuz Sertliklerinin Rehabilitasyonunda Elektrik Stimülasyonu Kullanımı

1.Ortopedik Rehabilitasyon Sempozyumu, Kütahya, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2016, cilt.3, ss.1-79

Radius Proksimal Uç Kırıkları Sonrası Kontraktürlerde Farklı Germe Tekniklerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

1.Ortopedik Rehabilitasyon Sempozyumu, Kütahya, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2016, cilt.3, ss.1-79

Kitap & Kitap Bölümleri

Multidisciplinary Approach to Hypertension

Hipertansiyona Multidisipliner Yaklaşım, Filiz ÖZYIĞIT, Editör, Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.192-205, 2020

Duygusal Faktörler, Stres Vehemipleji Hastalarının Rehabilitasyonu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Tıp ve Sağlık Bilimleri, Doç. Dr. Ayfer BAYINDIR ÇEVİK, Editör, Doğuhan Tanıtım Matbaa Yayıncılık, Ankara, ss.1-250, 2019

Fizyoterapistlerin İdari Hukuki Cezai Sorumluluklarının değerlendirilmesi

Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi International Congress On Health Law, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Çakır, Editör, Legal Yayınları, İstanbul, ss.1-271, 2018