Assoc. Prof.MUSTAFA NAL


Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi

Sağlık Sistemleri Yönetimi


Research Areas: Health Sciences, Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

51

Project

1

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2014 - 2018

2014 - 2018

Doctorate

Marmara University, Institute Of Health Sciences, Department Of Health Administration, Turkey

2009 - 2010

2009 - 2010

Postgraduate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Turkey

2001 - 2005

2001 - 2005

Undergraduate

Balikesir University, Balıkesir Health Vocatıonal School, Sağlık Memurluğu, Turkey

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Health Sciences, Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Associate Professor

Kütahya Health Sciences University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi

2021 - 2022

2021 - 2022

Assistant Professor

Kütahya Health Sciences University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2021

2021

The Intermediary Role of Work Engagement in The Effect of Paternalist Leadership on Positive Voice Behavior

NAL M., SEVİM E.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.12, no.3, pp.1130-1140, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

Investigation of Reimbursement Methods in Healthcare Services Through AHP

SEVİM E., NAL M., ÖNDER E.

Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.6, pp.10-18, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

THE EFFECT OF PATERNALIST LEADERSHIP ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR

Nal M., Bektaş G., Tarım M.

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.8, no.2, pp.893-906, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

2021

2021

Türkiye'de Özel Sağlık Sigortacılığı Sisteminin Mevcut Durum Analizi

Sevim E., Nal M.

Sosyal Güvenlik Dergisi, vol.11, no.1, pp.157-174, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2021

2021

CORONAVIRUS ANXIETY SCALE DEVELOPMENT FOR HEALTHCARE EMPLOYEES

Nal M., Nal B.

International Journal of Research -GRANTHAALAYAH, vol.9, no.2, pp.149-156, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

TÜRKİYE'DE SAĞLIK HİZMETLERİ SİSTEMİNE GÜVEN

NAL M.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-10, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2020

2020

Hizmetkar Liderliğin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinde Psikolojik GüçlendirmeninAracılık Rolü

NAL M., BEKTAŞ G., KAYA E.

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), vol.6, no.3, pp.842-858, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2020

2020

Association Between Smoking Exposure, and Obesity in Turkey

GÖNEY G., GAZELOĞLU C., NAL M.

Genel Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2, no.2, pp.19-27, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2020

2020

The Effect of Paternalist Leadership on Work Engagement: A Research on Health Workers

NAL M., SEVİM E.

Journal of International Health Sciences and Management, vol.6, no.10, pp.90-107, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Paternalist Liderliğin İş Motivasyonu Üzerine Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

NAL M., SEVİM E.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.4, pp.397-410, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Paternalist Liderliğin Örgütsel Adalet Algısı Üzerine Etkisi: SağlıkÇalışanları Üzerinde Bir Araştırma

NAL M., TARIM M.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.4, pp.1193-1204, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

İş Motivasyonu Üzerine Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırmaa

NAL M., SEVİM E.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.4, pp.397-410, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İŞEBAĞLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

NAL M., SEVİM E.

Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.91-101, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

THE IMPACT OF THE PATERNALIST LEADERSHIP ON ORGANIZATIONAL CYNICISM: A RESEARCH IN THE HEALTH SECTOR

NAL M.

Journal of International Health Sciences and Management, vol.5, no.9, pp.44-53, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Sağlık Çalışanlarının İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi: Bir Kamu Hastanesi Örneği

NAL M., NAL M., NAL B., NAL B.

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.1, pp.131-140, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Sağlık Yöneticilerinin Paternalist (Babacan) LiderlikDavranışlarının Çalışanların İş Doyumu Üzerine Etkisi

NAL M., TARIM M.

AÇÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.2, pp.117-141, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2017

2017

Evde Bakım Alanında Türkiye Adresli Yayınların Analizi (1980-2015): Sistematik İnceleme

YILDIRIM J. G. , ARABACI Z., NAL M.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.2, no.3, pp.1-7, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Bir Kamu Hastanesinde Hasta Memnuniyetinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma

NAL M., HASGÜL E., NAL B.

ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.3, pp.839-848, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Sağlık Çalışanlarının Demografik Özelliklerine Göre Koronavirüs Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

NAL M.

1. Uluslararası Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 17 June 2021, pp.13-14

2020

2020

TÜRKİYE’DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HİZMETKAR LİDERLİK İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ

NAL M.

III. International Health Science And Life Congress, 04 June 2020, pp.295-299

2020

2020

Kovid-19 Pandemisi Döneminde Türkiye’nin Sağlık Politikası

NAL M.

INSAC Natural and Health Sciences (INHS-2020), 22 May 2020

2020

2020

Relationship of Smoking, and Obesity Among Turkish Adult

GÖNEY G., GAZELOĞLU C., NAL M.

3th Internatıonal Congress on Nutrıtıon, Obesıty and Communıty Health, İstanbul, Turkey, 11 - 12 April 2020, pp.45 Sustainable Development

2020

2020

Relationship of Smoking, and Obesity Among Turkish Adult

GÖNEY G., GAZELOĞLU C., NAL M.

3rd International Congres on Nutrition, Obesity and Community Health, İstanbul, Turkey, 11 - 12 April 2020, pp.45

2019

2019

Geri Ödeme Yöntemlerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle İncelenmesi

SEVİM E., ÖNDER E., NAL M.

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 October 2019, pp.382-387

2019

2019

TÜRKİYE’DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PATERNALİST LİDERLİK İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALARIN ANALİZİ

NAL M.

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.114-120

2019

2019

Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Geri Ödeme Yöntemlerinin AHP İle İncelenmesi

SEVİM E., NAL M., ÖNDER E.

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.662-671

2018

2018

PATERNALİST (BABACAN) LİDERLİĞİN MOTİVASYON ÜZERİNEETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

NAL M., SEVİM E.

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Bodrum/MUĞLA, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.1050-1058

2018

2018

Paternalist (Babacan) Liderliğin Motivasyon Üzerine Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

NAL M., SEVİM E.

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Turkey, 11 - 13 October 2018

2018

2018

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE RFID UYGULAMALARI

ÖNDER E., SEVİM E., NAL M.

1st International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.254-264

2018

2018

ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ İŞ DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

NAL M., TARIM M.

1st International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.6-18

2018

2018

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ

SEVİM E., ÖNDER E., NAL M.

1st International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.242-248

2018

2018

Sağlık Sektöründe Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri

SEVİM E., ÖNDER E., NAL M.

1st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018

2018

2018

Sağlık Sektöründe RFID Uygulamaları

ÖNDER E., SEVİM E., NAL M.

1st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018

2017

2017

SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN PATERNALİST LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ

NAL M., TARIM M.

Eurefe’xx17 Uluslararası Ekonomi Kongresi., 27 - 29 July 2017, vol.1, pp.58-59

2017

2017

Sarımsağın Sağlık Üzerine Olumlu Etkileri

NAL M., NAL M., ARABACI Z., ARABACI Z., NAL B., NAL B.

Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 10 - 12 April 2017, pp.904-907

2017

2017

Yaşlılık ve Evde Bakıma Dönüş

NAL M., NAL M., NAL B., NAL B.

Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 10 - 12 April 2017, pp.897-903

2017

2017

Hipertansiyon ve Alternatif Tedavi Yöntemleri

NAL B., NAL B., NAL M., NAL M.

Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 10 - 12 April 2017, pp.869-873

Books & Book Chapters

2021

2021

FACTORS AFFECTING THE DEMAND FOR HEALTHCARE SERVICES

NAL M.

in: CONTEMPORARY STUDIES ON MANAGEMENT AND ORGANIZATION, Violla MAKHZUM, Editor, İksad Publishing House, Ankara, pp.49-70, 2021

2021

2021

THE EFFECT OF CORONAVIRUS ANXİETY ON NURSES’ JOB SATISFACTION AND WORKFAMILY LIFE BALANCE

NAL M., KAYA E.

in: The Evaluations and Researches in Administrative and Economic Sciences, İlyas KARABIYIK, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.27-38, 2021

2021

2021

Evde Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon

NAL M.

in: Geçmişten Günümüze Evde Sağlık Hizmetleri, Özlem Özaydın, Özden Güdük, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.120-146, 2021

2020

2020

Örgütsel Adalet Algısını Etkileyen Kişisel Faktörler

NAL M.

in: Yönetim Bilimleri, Azmi YALÇIN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.251-268, 2020

2020

2020

Paternalist Liderliğin Pozitif Ses Çıkarma Üzerine Etkisi

NAL M.

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar -II, Kıroğlu, Hasan Selim, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.337-354, 2020

2019

2019

PATERNALİST (BABACAN) LİDERLİĞİN ÖRGÜTSELDAVRANIŞLAR ÜZERİNE ETKİLERİ

NAL M.

in: KAMU VE İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ PERSPEKTİFLER, Sezer Özcan, Çavuşoğlu Hüseyin, Editor, IKSAD Publishing House, Ankara, pp.263-291, 2019