Assoc. Prof. MUSTAFA NAL


Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi

Sağlık Sistemleri Yönetimi


Research Areas: Health Sciences, Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

73

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

1

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

30

H-Index (TrDizin)

3

Project

4

Thesis Advisory

1

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2021 - 2024

2021 - 2024

Undergraduate

Anadolu University, Açıköğretim Fakültesi, Sağlık Programları Bölümü, Turkey

2014 - 2018

2014 - 2018

Doctorate

Marmara University, Institute Of Health Sciences, Department Of Health Administration, Turkey

2009 - 2010

2009 - 2010

Postgraduate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Turkey

2001 - 2005

2001 - 2005

Undergraduate

Balikesir University, Balıkesir Health Vocatıonal School, Sağlık Memurluğu, Turkey

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Health Sciences

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Associate Professor

Kütahya Health Sciences University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi

2021 - 2022

2021 - 2022

Assistant Professor

Kütahya Health Sciences University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi

2018 - 2021

2018 - 2021

Assistant Professor

Afyon Kocatepe University

2012 - 2018

2012 - 2018

Lecturer

Kastamonu University

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Türkiye Kamu Hastane Yöneticilerinin Biyografilerinin İncelenmesi

GÜLER F., NAL M.

6. Uluslararası 16. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Konya, Turkey, 12 October 2023, pp.55-74

2023

2023

Aile Hekimliğine Kayıtlı Yaşlı Bireylerin Sağlık Durumunun İncelenmesi

BAŞOĞLU ERTAŞ F., NAL M.

6. Uluslararası 16. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Konya, Turkey, 12 October 2023, pp.31

2023

2023

YALIN LİDERLİK BİBLİYOMETRİK ANALİZ

TOSUN H., NAL M.

BEYSEHIR SELCUKLU 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMANITY AND SOCIAL SCIENCES, Konya, Turkey, 27 October 2023, pp.695-709

2023

2023

Dijital Hastanelerin Gelişimi

ÖZEN O., NAL M.

6. Uluslararası 16. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 12-14 Ekim 2023 Konya/Türkiye, Konya, Turkey, 12 - 14 October 2023, pp.76

2022

2022

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE TUTUMLAR ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE’DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

KALENDER Y., NAL M.

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, İstanbul, Turkey, 28 September 2022

2021

2021

Sağlık Çalışanlarının Demografik Özelliklerine Göre Koronavirüs Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

NAL M.

1. Uluslararası Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 17 June 2021, pp.13-14

2020

2020

TÜRKİYE’DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HİZMETKAR LİDERLİK İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ

NAL M.

III. International Health Science And Life Congress, 04 June 2020, pp.295-299

2020

2020

Kovid-19 Pandemisi Döneminde Türkiye’nin Sağlık Politikası

NAL M.

INSAC Natural and Health Sciences (INHS-2020), 22 May 2020

2020

2020

Relationship of Smoking, and Obesity Among Turkish Adult

GÖNEY G., GAZELOĞLU C., NAL M.

3th Internatıonal Congress on Nutrıtıon, Obesıty and Communıty Health, İstanbul, Turkey, 11 - 12 April 2020, pp.45 Sustainable Development

2020

2020

Relationship of Smoking, and Obesity Among Turkish Adult

GÖNEY G., GAZELOĞLU C., NAL M.

3rd International Congres on Nutrition, Obesity and Community Health, İstanbul, Turkey, 11 - 12 April 2020, pp.45

2019

2019

Geri Ödeme Yöntemlerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle İncelenmesi

SEVİM E., ÖNDER E., NAL M.

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 October 2019, pp.382-387

2019

2019

TÜRKİYE’DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PATERNALİST LİDERLİK İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALARIN ANALİZİ

NAL M.

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.114-120

2019

2019

Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Geri Ödeme Yöntemlerinin AHP İle İncelenmesi

SEVİM E., NAL M., ÖNDER E.

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.662-671

2018

2018

PATERNALİST (BABACAN) LİDERLİĞİN MOTİVASYON ÜZERİNEETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

NAL M., SEVİM E.

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Bodrum/MUĞLA, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.1050-1058

2018

2018

Paternalist (Babacan) Liderliğin Motivasyon Üzerine Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

NAL M., SEVİM E.

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Turkey, 11 - 13 October 2018

2018

2018

ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ İŞ DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

NAL M., TARIM M.

1st International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.6-18

2018

2018

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ

SEVİM E., ÖNDER E., NAL M.

1st International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.242-248

2018

2018

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE RFID UYGULAMALARI

ÖNDER E., SEVİM E., NAL M.

1st International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.254-264

2018

2018

Sağlık Sektöründe Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri

SEVİM E., ÖNDER E., NAL M.

1st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018

2018

2018

Sağlık Sektöründe RFID Uygulamaları

ÖNDER E., SEVİM E., NAL M.

1st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018

2017

2017

SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN PATERNALİST LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ

NAL M., TARIM M.

Eurefe’xx17 Uluslararası Ekonomi Kongresi., 27 - 29 July 2017, vol.1, pp.58-59

2017

2017

Hipertansiyon ve Alternatif Tedavi Yöntemleri

NAL B., NAL B., NAL M., NAL M.

Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 10 - 12 April 2017, pp.869-873

2017

2017

Sarımsağın Sağlık Üzerine Olumlu Etkileri

NAL M., NAL M., ARABACI Z., ARABACI Z., NAL B., NAL B.

Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 10 - 12 April 2017, pp.904-907

2017

2017

Yaşlılık ve Evde Bakıma Dönüş

NAL M., NAL M., NAL B., NAL B.

Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 10 - 12 April 2017, pp.897-903

Books & Book Chapters

2023

2023

People-Centered Health Policies in Turkey Chapter

NAL M., SEVİM E.

in: Citizen-Centered Public Policy Making in Turkey, Volkan Göçoglu, Naci Karkin, Editor, Springer International Publishing, New York, pp.405-423, 2023

2023

2023

Sağlık Yönetiminde Planlama Süreç Yönetimi

NAL M., SEVİM E.

in: Sağlık Yönetiminde Süreç Yönetimi (SYSY), Dündar, Süleyman, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.139-166, 2023

2023

2023

ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA İLE İLGİLİ TÜRKİYE’DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Şahin H., Dağ E., Nal M.

in: SOSYAL VE BEŞERÎ BILIMLERDE Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler, ALTINTAŞ HAKAN,METE MUSTAFA,BOLAT BOZASLAN NESLIHAN, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.227-244, 2023 Creative Commons License

2023

2023

SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA MEVUT DURUM ANALİZİ: KÜTAHYA ÖRNEĞİ

BİÇER H., NAL M., SEVİM E.

in: Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Araştırma ve Derlemeler Editörler, Yılmaz Mehmet Tuğrul, Işık Bülent, Editor, Platanus Publishing, Ankara, pp.345-364, 2023

2023

2023

PATERNALİST LİDERLİĞİN İŞ-AİLE YAŞAM ÇATIŞMASI ÜZERİNE ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

ÇAKIR YILDIRIM1 M., NAL M.

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Gelişmeler 3, Kutlu, Hüseyin Ali, Editor, PLATANUS PUBLISHING, Ankara, pp.50-62, 2023

2023

2023

ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA İLE İLGİLİ TÜRKİYE’DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

ŞAHİN H., DAĞ E., NAL M.

in: Sosyal Ve Beşeri Bilimlerde Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler CİLT 1, ALTINTAŞ HAKAN, METE MUSTAFA, BOLAT BOZASLAN NESLİHAN, Editor, SERÜVEN YAYINEVİ, Ankara, pp.227-244, 2023

2022

2022

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

NAL B., NAL M.

in: TEMEL TIP BİLİMLERİNDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR-3, İRDAY Kübra, Editor, Iksad Publishing House, Ankara, pp.135-147, 2022

2022

2022

İŞ YERİNDE SANAL KAYTARMA

GÖNENLİ İ., NAL M.

in: SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-9, ÇİFTÇİ, Hasan., DOĞAR Mehmet, Editor, Iksad Publishing House, Ankara, pp.182-200, 2022

2021

2021

Evde Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon

Nal M.

in: Geçmişten Günümüze Evde Sağlık Hizmetleri, Özlem Özaydın,Özden Güdük, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.120-146, 2021

2021

2021

THE EFFECT OF CORONAVIRUS ANXİETY ON NURSES’ JOB SATISFACTION AND WORKFAMILY LIFE BALANCE

Nal M., Kaya E.

in: The Evaluations and Researches in Administrative and Economic Sciences, İlyas KARABIYIK, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.27-38, 2021

2021

2021

Evde Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon

NAL M.

in: Geçmişten Günümüze Evde Sağlık Hizmetleri, Özlem Özaydın, Özden Güdük, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.120-146, 2021

2021

2021

THE EFFECT OF CORONAVIRUS ANXİETY ON NURSES’ JOB SATISFACTION AND WORKFAMILY LIFE BALANCE

NAL M., KAYA E.

in: The Evaluations and Researches in Administrative and Economic Sciences, İlyas KARABIYIK, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.27-38, 2021

2021

2021

FACTORS AFFECTING THE DEMAND FOR HEALTHCARE SERVICES

NAL M.

in: CONTEMPORARY STUDIES ON MANAGEMENT AND ORGANIZATION, Violla MAKHZUM, Editor, İksad Publishing House, Ankara, pp.49-70, 2021

2020

2020

Paternalist Liderliğin Pozitif Ses Çıkarma Üzerine Etkisi

NAL M.

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar -II, Kıroğlu, Hasan Selim, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.337-354, 2020

2020

2020

Örgütsel Adalet Algısını Etkileyen Kişisel Faktörler

NAL M.

in: Yönetim Bilimleri, Azmi YALÇIN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.251-268, 2020

2019

2019

PATERNALİST (BABACAN) LİDERLİĞİN ÖRGÜTSELDAVRANIŞLAR ÜZERİNE ETKİLERİ

NAL M.

in: KAMU VE İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ PERSPEKTİFLER, Sezer Özcan, Çavuşoğlu Hüseyin, Editor, IKSAD Publishing House, Ankara, pp.263-291, 2019

2018

2018

Hastanelerde Acil Yardım ve Afet Yönetimi

NAL M., SEVİM E., NAL B.

Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2018


Citations

Total Citations (WOS): 11

h-index (WOS): 2