General Information

Institutional Information: Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
Research Areas: Nursing, Health Sciences

Biography

Necibe DAĞCAN, 30.04.1994 yılında İzmir ilinde doğmuştur. İlköğretim ve lise eğitimlerini İzmir'de tamamlamıştır. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nden 2017 yılında mezun olmuş ve Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Programına başlamıştır.2017-2018 yılları arasında dahiliye birimi servis hemşiresi olarak görev yapmıştır. 2018-2022 tarihleri arasında da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp damar cerrahi yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapmıştır.  Doktora eğitimine 2019 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Esasları Doktora Programında başlamış ve eğitim süreci devam etmektedir. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi ünvanı ile 2022 yılından beri görevine devam etmektedir.