Education Information

Education Information

 • 2016 - 2020 Doctorate

  Eskisehir Osmangazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2004 - 2008 Postgraduate

  Kütahya Dumlupinar University, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Selcuk University, Ahmet Keleşoğlu Faculty Of Educatıon, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Tâcî-Zâde Ca'fer Çelebi Tercüme-i Enîsü'l- 'Ârifîn (Giriş-inceleme-metin-dizin)

  Eskisehir Osmangazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2008 Postgraduate

  Kütahya Altıntaş yöresi ağzı (inceleme, metinler, sözlük)

  Kütahya Dumlupinar University, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI