Education Information

Education Information

 • 2012 - 2016 Doctorate

  Ege University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Ege University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2004 - 2010 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Medıcal Servıces And Technıques, Turkey

 • 1999 - 2004 Undergraduate

  Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Prekanseröz servikal lezyon tanısı alan hastaların roy uyum modeline göre uyum durumlarının incelenmesi

  Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği (Yl) (Tezli)

 • 2012 Postgraduate

  Doğum sonrası maternal kilo tutulumunun ve etkileyen faktörlerin incelenmesi

  Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği (Yl) (Tezli)

Certificates, Courses and Trainings

 • 2010Aile Planlaması Danışmanlığı ve Rahim İçi Araç Uygulama Kursu

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı Dr.Ekrem Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Aile Planlaması Kliniği