Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AFETLERDE KADIN SAĞLIĞI VE HEMŞİRELİK / WOMEN HEALTH IN DISASTERS AND NURSING

V. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES December 21-22, 2023, Ankara, Turkey, 21 - 22 December 2023

GEBELİK DEPRESYONU VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI / PREGNANCY DEPRESSION AND NURSING APPROACH

V. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES December 21-22, 2023, Ankara, Turkey, 21 - 22 December 2023

’Fikirlerinize Talibiz…’’ Çevrimiçi Topluluklar aracılığıyla Jinekolojik Kanserli Kadınların Bakım İhtiyaçlarının İncelenmesi

I. Uluslararası, III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 December 2023, no.155, pp.204

EXAMINATION OF REPRODUCTIVE HEALTH BEHAVIOURS OF WOMEN DURING THE CORONAVIRUS EPIDEMIC PROCESS

2. INTERNATIONAL PARIS CONGRESS ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES, Paris, France, 24 - 26 October 2023, pp.126-127

DOĞUMA HAZIRLIK SÜRECİNDE KULLANILAN ALTERNATİF YÖNTEMLER

2nd INTERNATIONAL ARTEMIS CONGRESS ON HEALTH AND SPORTS SCIENCES, İzmir, Turkey, 17 December 2022

HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA KULLANILAN YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ ÖRNEKLERİ

6. ULUSLARARASI HEMŞİRELİK VE İNOVASYON KONGRESİ, Turkey, 22 October 2022

URINARY INCONTINENCE IN PREGNANCY AND NURSING APPROACHES

5TH INTERNATIONAL “BAŞKENT” CONGRESS ON PHYSICAL, SOCIAL AND HEALTH SCIENCES, Turkey, 11 June 2022

PREGNANT HEALTH-IMPROVING AND PROTECTIVE BEHAVIORS ANDTHEIR SELF PERCEPTION OF PREGNANTS WHO COME TO PRIMARY

5th International Health Science and Life Congress 10-12 March 2022 Burdur/TURKEY, Burdur, Turkey, 10 March 2022

POSTPARTUM DEPRESSION: ITS EFFECTS ON MATERNAL AND INFANT HEALTH

INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON PHYSICAL, SOCIAL AND HEALTH SCIENCES, Turkey, 17 July 2021

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı

International Young Researchers Student Congress, Burdur, Turkey, 28 - 30 November 2019

Akran Öğretimiyle Kadına Yönelik Şiddet Farkındalığı Çalışması: KSBÜ Örneği.

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi., Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019

Sezeryan ile doğum yapan annelerin doğum sonu konforunun ve etkileyen faktörlerin incelenmesi

2. uluslararası kadın çocuk sağlığı ve eğitimi kongresi, 05 October 2017 - 06 January 2018

Glass Ceiling Syndrome in Women Academicians.

1. Uluıslararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 13 - 14 October 2017 Sustainable Development

Ameliyathanede çalışan hemşirelerin iş yükü algıları ve tıbbi hataya eğilimlerinin belirlenmesi

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017

göç sürecinde şiddetin önlenmesi

3.uluslararası farklı şiddet boyutları ve toplumsal algı kongresi, 21 - 22 April 2017 Sustainable Development

Göç ve Ana Çocuk Sağlığı

I.Uluslarası ve II.Ulusal Kadın Hastalıkları ve ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 08 October 2016 Sustainable Development

The Refugees İn Turkısh Press

Internatıonal Conference On Gender And Mıgratıon, İzmir, Turkey, 11 - 14 May 2016 Sustainable Development

Türkiye de Geçmişten Günümüze Doğum Sonrası Yenidoğan Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamalar

III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Turkey, 21 - 23 May 2015

Jinekoljik Acillerde Hemşirelik

1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 19 December 2014

Brakiterapi Alan Jinekolojik Kanser Hastalarında Cinsellik

1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 19 December 2014 Sustainable Development

Turkish Version of The Childbirth Attitudes Questionaire

Türk Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 30 April - 04 May 2014

Erkeklerin Kontraseptif Yöntemleri Kullanma Durumlarının İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi 4. Kadın Doğum Günleri, Turkey, 27 February - 01 March 2014

Books & Book Chapters

Gebelik ve Lohusalıkta İletişim

in: Sağlık Bilimlerinde Terapötik İletişim, Doç. Dr. Sultan Güçlü, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Unutkan, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ., Ankara, pp.117-128, 2022

Kötü Haber Verme

in: Sağlık Bilimlerinde Terapötik İletişim, Güçlü sultan, Unutkan Ayşegül, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.351-361, 2022

Fertilite Kontrolünün Yararları ve Kadın Doğurganlığında Sağlık Personelinin Sorumlulukları

in: Kadın Doğurganlık ve Fertilite Kontrolü, Dr. Sevgül Dönmez,Prof. Dr. Nevin Akdolun Balkaya, Editor, EMA Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.71-96, 2021

GEBELİKTE JİNEKOLOJİK KANSERLERİN YÖNETİMİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI

in: TIP BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR (1), SEVİL Ümran, YAMAN Çetin, HERGÜNER Gülten, YÜCEL Ali Serdar, GÜRKAN Ayça, DERMAN Süleyman, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.325-348, 2021

Fertilite Kontrolünün Yararları ve Kadın Doğurganlığında Sağlık Personelinin Sorumlulukları

in: Kadın Doğurganlık ve Fertilite Kontrolü, Dönmez Sevgül, Akdolun Balkaya Nevin, Editor, Ema Tıp Kitabevi Yayıncılık Tic.Ltd.Şti., İstanbul, pp.71-96, 2021

GEBELİKTE COVİD19 YÖNETİMİ VEHEMŞİRENİN ROLLERİ

in: ”Covid-19 Pandemisi ve Hemşirelik Yaklaşımları”, Prof.Dr. Selmin ŞENOL, Editor, Akademisyen Yayınevi, pp.33-46, 2020

Tatarlarda Kültürel Çeşitlilik ve Geleneksel Sağlık Uygulamaları

in: Türkiye’de Kültürel Çeşitlilik ve Geleneksel Sağlık Uygulamaları, TANRIVERDİ Gülbu, Editor, Rating Academy Yayınevi, Çanakkale, pp.335-357, 2020

TOPLUMSAL CİNSİYET İLE İLGİLİ KURAMLAR

in: TOPLUMSAL CİNSİYET, FATMA BAŞAR, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, pp.7-20, 2020

Üriner Sistem Terimleri

in: Sağlık Bilimlerinde Tıbbi Terminoloji, Dr.Öğr.Üyesi Saadet Çömez,Öğr.Görv.Senan Ergin, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, pp.131-144, 2019

Gebelikte Riskli Durumlar

in: Perinatoloji ve Bakım, Sevil Ümran,Ertem Gül, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, pp.169-253, 2016

Metrics

Publication

55

Citation (WoS)

19

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

69

H-Index (Scopus)

5

Citation (Scholar)

74

H-Index (Scholar)

2

H-Index (TrDizin)

2

Thesis Advisory

3

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals