Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DISTAL BICEPS RÜPTÜRÜ ARTROSKOPI DESTEKLI ENDOBUTTON TEKNIĞI VE TÜNEL HASARI KOMPLIKASYON ÇÖZÜMÜ

18. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 28 May 2023, vol.1, no.1, pp.30-31

ULNA KORONOİD KIRIĞINDA GÜVENİLİR BİR YAKLAŞIM '' MODİFİYE ANTEROMEDİAL YAKLAŞIM ''

18. ULUSAL EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ KONGRESİ/7. ULUSAL EL REHABİLİTASYONU KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 24 - 27 May 2023, no.1

TETİK PARMAKTA ULTRASON EŞLİĞİNDE PERKÜTAN MİKROİNVAZİV GEVŞETME UYGULADIĞIMIZ 45 HASTAMIZIN ORTA VE İLERİ DÖNEM SONUÇLARI

18. ULUSAL EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ KONGRESİ/7. ULUSAL EL REHABİLİTASYONU KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 24 - 27 May 2023

ANIMAL MODELS IN OSTEOSARCOMA

The 1st International Basic Oncology Congress, Turkey, 02 June 2022

MCKEE KIRIĞI OLAN OLGUMUZA YAKLAŞIMIMIZ

XII.OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ KONGRESİ & FİZYOTERAPİ ORTAK SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 13 - 17 April 2022

MEDİKAL OZON TEDAVİSİNİN RATLARDA FEMUR KIRIK KAYNAMASINA OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

30.ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ VE 5.FİZYOTERAPİ-ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ORTAK SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 9 - 14 November 2021, vol.55, pp.89-90

TSH Yüksekliği Cerrahi Öncesi Hazırlık Süresini Anlamlı Olarak Uzatır

III. ZONGULDAK ENDOKRIN GÜNLERI ULUSLARARASI VEULUSAL KATILIMLI MULTIDISIPLINER GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU, Turkey, 30 November 2018

Kıskaç tırnağın matris sütürlerle tedavisi

28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 30 October - 04 November 2018

Multilayer meniscal scaffold

EUROPEAN ORTHOPAEDICRESEARCH SOCIETY24thANNUAL MEETING, 14 - 16 September 2016

Kalça labrum yırtıklarının tamirindefarklı sütür tekniklerinin biomekanik olarak karşılaştırılması

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015, vol.32, pp.1010-1016 identifier identifier

PED - P25 Legg-Calve-Perthes hastalığı etyolojisinde enkondrom

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 27 October - 01 November 2015

TRA - P56 Redükte edilemeyen posteromedial dirsek çıkığı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 27 October - 01 November 2015

S20-7 – Kontrollü sürekli kompresyon yapabilen plak

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 12 - 16 November 2014

Books & Book Chapters

Ön Çapraz Bağ Cerrahisinde Anterolateral Ligament Rekonstrüksiyonunun Yeri ve Tarihçesi

in: Güncel Ortopedi ve Travmatoloji Çalışmaları III, Ramadan ÖZMANEVRA, Nihat Demirhan DEMİRKIRAN, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., pp.21-24, 2022

3 Boyutlu Yazıcıların Ortopedi ve Travmatolojide Kullanımı

in: Güncel Ortopedi ve Travmatoloji Çalışmaları II, Ramadan ÖZMANEVRA, Nihat Demirhan DEMİRKIRAN, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., pp.1-6, 2022

DİZİN ÇOKLU BAĞ YARALANMALARINA YAKLAŞIM

in: GÜNCEL ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ÇALIŞMALARI II, Nihat Demirhan DEMİRKIRAN, Ramadan ÖZMANEVRA, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.171-181, 2022

Dizin Çoklu Bağ Yaralanmlarına Yaklaşım

in: Güncel Ortopedi ve Travmatoloji Çalışmaları II, Ramadan ÖZMANEVRA, Nihat Demirhan DEMİRKIRAN, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., pp.171-182, 2022

Menisküs Tamir Teknikleri, Skafoldlar ve Menisküs Transplantasyonu

in: ERIŞKINLERDE DIZ HASTALIKLARI VE TEDAVISINDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, Ramadan ÖZMANEVRA Yağmur IŞIN Yavuz Selim KARA Fırat YAMAN Nihat Demirhan DEMİRKIRAN, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Ankara, pp.137-148, 2020

SEPTİK ARTRİT, YUMUŞAK DOKU TRAVMALARI, KIRIKLAR, PELVİK YARALANMALAR

in: ACİL YAKLASIMLAR, Alten OSKAY Atakan YILMAZ Can ÖZLÜ Mert ÖZEN Murat SEYİT, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, pp.309-320, 2020

Kalça Artroskopisi

in: Erişkinlerde Kalça Hastalıkları ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar, Ramadan ÖZMANEVRA,Yağmur IŞIN,Yavuz Selim KARA,Fırat YAMAN,Nihat Demirhan DEMİRKIRAN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.97-106, 2020

TALUSUN OSTEOKONDRAL LEZYONLARININ ARTROSKOPİK TEDAVİSİ

in: TEMEL ORTOPEDİ İŞLEMLERİ ATLASI, HASAN TATARİ, Editor, EMA TIP KİTABEVİ YAYINCILIK, İstanbul, pp.491-497, 2019 Sustainable Development

KUBİTAL TUNEL SENDROMUNUN CERRAHİ TEDAVİSİ

in: TEMEL ORTOPEDİ İŞLEMLERİ ATLASI, HASAN TATARİ, Editor, EMA TIP KİTABEVİ YAYINCILIK, İstanbul, pp.241-246, 2019 Sustainable Development

AMELİYAT SIRASINDA OLUŞABİLECEK KOMPLİKASYONLAR VE ÇÖZÜMLERİ

in: Primer Diz Artroplastisi, R.TANDOGAN,M.AŞIK,İ.TUNCAY,CN. AKTEKİN, Editor, İstanbul Kitabevi, İstanbul, pp.215-229, 2019 Sustainable Development

RADIUS BASI VE OLEKRANON KIRIKLARININ CERRAHİ TEDAVİSİ

in: TEMEL ORTOPEDİ İŞLEMLERİ ATLASI, HASAN TATARİ, Editor, EMA TIP KİTABEVİ YAYINCILIK, İstanbul, pp.211-218, 2019 Sustainable Development

AMELİYAT SIRASINDA OLUŞABİLECEK KOMPLİKASYONLAR VE ÇÖZÜMLERİ

in: Primer Diz Artroplastisi, R.TANDOGAN, M.AŞIK, İ.TUNCAY, CN. AKTEKİN, Editor, istanbul tıp kitabevi, pp.215-229, 2019

AYAK BİLEĞİ AĞRILARINA YAKLAŞIM

in: KAS İSKELET SİSTEMİ AĞRILARINA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM, ÖZLÜ AYSUN, YAMAN FATIMA, LEBLEBİCİLER MERVE AKDENİZ, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, pp.199-212, 2019

RADIUS BASI VE OLEKRANON KIRIKLARININ CERRAHİ TEDAVİSİ

in: TEMEL ORTOPEDİ İŞLEMLERİ ATLASI, HASAN TATARİ, Editor, EMA TIP KİTABEVİ YAYINCILIK, pp.211-218, 2019

TALUSUN OSTEOKONDRAL LEZYONLARININ ARTROSKOPİK TEDAVİSİ

in: TEMEL ORTOPEDİ İŞLEMLERİ ATLASI, HASAN TATARİ, Editor, EMA TIP KİTABEVİ YAYINCILIK, pp.491-497, 2019

KUBİTAL TUNEL SENDROMUNUN CERRAHİ TEDAVİSİ

in: TEMEL ORTOPEDİ İŞLEMLERİ ATLASI, HASAN TATARİ, Editor, EMA TIP KİTABEVİ YAYINCILIK, pp.241-246, 2019

Omuz Sorunlarında tanı (Muayene, Görüntüleme, Tanısal Artroskopi)

in: Takım Doktoru Olarak Spor Ortopedisti, Mustafa Karahan, Editor, Karınca Creative Ajans, Ankara, pp.119-127, 2018

Omuz Sorunlarında Tanı (Muayene, Görüntüleme, Tanısal Artroskopi)

in: Takım Doktoru Olarak Spor Ortopedisti, , Editor, KARINCA CREATIVE AJANS, Ankara, pp.119-127, 2018

TRAVMATİK VE POSTTRAVMATİK OLGULARDA KALÇA ARTROSKOPİSİ

in: Kalça Artroskopisi, MEHMET AŞIK, Editor, MIKI KITABEVI, İstanbul, pp.189-193, 2016 Sustainable Development

ARTROSKOPİDE ENSTRUMENTASYON

in: Artroskopik Cerrahi, MEHMET AŞIK, Editor, İstanbul Kitabevi, İstanbul, pp.19-24, 2016

ARTROSKOPİDE ENSTRUMENTASYON

in: Artroskopik Cerrahi, Mehmet Aşık, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, pp.19-24, 2016

TRAVMATİK VE POSTTRAVMATİK OLGULARDA KALÇA ARTROSKOPİSİ

in: Kalça Artroskopisi, Mehmet Aşık, Editor, MIKI MATBAACILIK, pp.189, 2016

Metrics

Publication

137

Citation (WoS)

12

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

67

H-Index (Scopus)

5

Project

1

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

2

Open Access

25
UN Sustainable Development Goals