Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kulak Ölçü ve Yerleşiminde Yaşa Bağlı Metrik Değişimler

Adli Tıp Bülteni, cilt.25, sa.2, ss.106-121, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Epigenetic Approach in Forensic Age Estimation

Aurum Journal of Health Sciences, cilt.2, sa.1, ss.11-19, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Level of Information and Awareness of Healthcare Workers on Bioterrorism Agents

Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine and Forensic Sciences, cilt.16, sa.1, ss.45-53, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Presumptive and Confirmatory Tests Used in Identification of Biological Evidence and the Latest Developments in This Topic

Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine and Forensic Sciences, cilt.15, ss.80-92, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Last 50 Year’s Chronology of Water Related Confusions and Wars: Europe, Asia And The Situation in Turkey

The Turkish Journal Of Occupational / Environmental Medicine and Safety, cilt.2, sa.0, ss.280-289, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MEDICAL AND LEGAL DIMENSION WITH PATHOGENIC MICROORGANISMS IN WATER-BORNE POISONINGS IN TURKEY

The Turkish Journal Of Occupational / Environmental Medicine and Safety, cilt.2, sa.0, ss.54-59, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GÖRGÜ TANIKLIĞINDA YAŞ TAHMİNİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.58, ss.203-216, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Olay yeri biyolojik örneklerinden suçlu yaşı tahmini

International Management and Social Sciences Symposium, 17 - 19 Kasım 2018

Adli amaçlarla biyometrik yüz profili fotoğraflarından cinsiyet tahmini

International Management and Social Sciences Symposium, 17 - 19 Kasım 2018

GÖRGÜ TANIKLIĞINDA PROFİL YÜZ FOTOĞRAFLARINDAN YAŞ TAHMİNİ

I. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017

ÖLÜM ZAMANI TAHMİNİNDE MİKROBİYOLOJİK TEKNİKLERİN KULLANIMI

I. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017

GÖRGÜ TANIKLIĞINDA YAŞ TAHMİNLERİNİN DOĞRULUĞU

2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ-İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Adli Antropoloji

Suç Araştırmalarında Kriminal Yaklaşımlar, Yakup Gülekçi, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.247-259, 2020