Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EVALUATION OF NONPHARMACOLOGICAL METHODS USED IN RELIEVING PERINEAL PAIN AFTER EPISYOTOMI

3 INTERNATIONAL AZERBAIJAN ACADEMIC RESEARCH CONGRESS ON LIFE, SOCIAL, HEALTH AND SPORTS SCIENCE, Azerbaijan, 26 November 2022

THE IMPORTANCE OF PRIVACY IN BIRTH

3 INTERNATIONAL AZERBAIJAN ACADEMIC RESEARCH CONGRESS ON LIFE, SOCIAL, HEALTH AND SPORTS SCIENCE, Azerbaijan, 26 November 2022

Bakım Tarihinde Kadın Sağlığında Anason’un Gelenekten Geleceğe İz Düşümleri

II. Uluslararası IV. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 November 2021

REPRODUCTIVE RIGHTS AND MIDWIFERY

II. INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON PHYSICAL, SOCIAL AND HEALTH SCIENCES, Ankara, Turkey, 25 - 26 September 2021 Sustainable Development

Normal Doğum Yapan Kadınların Hasta Haklarını Kullanma Tutumlarının İncelenmesi

KADIN SAĞLIĞINDA GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI SEMPOZYUMU I: JİNEKOLOJİK SORUNLAR, Ankara, Turkey, 29 May 2021, vol.1

ÇEVRE ETİĞİ AÇISINDAN TÜRKİYE DE KATI ATIK SORUNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISEM2016, 3rd International Symposium on Environment and Morality, Antalya, Turkey, 4 - 06 November 2016

Avrupa Birliği AB ve Türkiye deki Atık Yönetimi UygulamalarınınKarşılaştırılması

ISEM2016, 3rd International Symposium on Environment and Morality, Antalya, Turkey, 4 - 06 November 2016

YETİŞKİNLİK DÖNEMİNDE ANKSİYETE VE BENLİK ALGISI AİLENİN ROLÜ

International Conference of Strategic Researchin Social Science and Education, Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2016, pp.82

HALK EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRETMENLERİNİN YAŞAM DOYUMLARI VE İÇ DIŞ DENETİM ODAĞI ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

International Conference of Strategic Researchin Social Science and Education, Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2016, pp.97

DAMLADAN DENİZE YOLCULUKTA HIDIRELLEZ YAĞMURLARI ŞİFA DOKUNUŞLARI

Avrupada Spa Kültürü Tıp Etiği Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneği Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2016

Tarihten Günümüze Çörek Otu nun Kullanım Şekilleri Üzerine Bir Değerlendirme

V. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Bursa, Turkey, 25 - 27 May 2016

Books & Book Chapters

Yoğun Bakım Tedavi ve Bakım Uygulamalarında Yeni Etik Yaklaşımlar

in: Hemşirelik ve İnovasyon, Sevil Ümran, Demirel Bozkurt Özlem, Editor, Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.209-221, 2018