Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MİKRO-PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMLERİMİZ

7. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, 10 March 2022

Non-Ürotelyal Mesane Kanseri Tecrübelerimiz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Günleri Üroloji Günleri, Online, Turkey, 12 - 14 February 2021 Sustainable Development

Daimi Üretral Kateter Komplikasyonları

29. Ulusal Üroloji Online Kongresi, Turkey, 17 - 21 November 2020

TESTIS TORSIYONUNDA ACIL SERVISTE YAPILAN MANUEL DETORSIYONUN ETKINLIĞI

7TH INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Turkey, 12 - 15 November 2020

Aşırı Aktif Mesane İle Depresyon İlişkisi

4th International Hippocrates Congres on Medical and Health Sciences, Antalya, Turkey, 25 - 26 September 2020 Sustainable Development

Can Neutrophil Lymphocyte Ratio Be Used to Predict Testicular Tumor Occult Metastasis?

10th Online Euroasian Uro-oncology Congress, Turkey, 27 - 28 June 2020, pp.73

Our Nephron Sparing Surgery Results and Factors Affecting Surgical Margin Positivity

10th Online Eurasian Uro-oncology Congress, Turkey, 27 - 28 May 2020

DİRENÇLİ AŞIRI AKTİF MESANELİ HASTALARDA İNTRAVEZİKAL BOTULİNUMTOKSİN UYGULAMASI SONUÇLARIMIZ

6. ulusal işlevsel üroloji ve kadın ürolojisi kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 October 2019, pp.51 Sustainable Development

ORAL BUKKAL MUKOZA GREFTLİ ÜRETROPLASTİ SONUÇLAIMIZ

6. ULUSAL FONKSİYONEL ÜROLOJİ VE KADIN ÜROLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 06 October 2019

DİRENÇLİ AŞIRI AKTİF MESANELİ HASTALARDA İNTRAVEZİKAL BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMASI SONUÇLARIMIZ

6. Ulusal İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 October 2019 Sustainable Development

DİRENÇLİ AŞIRI AKTİF MESANELİ HASTALARDA İNTRAVEZİKAL BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMASI SONUÇLARIMIZ

6.ULUSAL İŞLEVSEL ÜROLOJİ VE KADIN ÜROLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 06 June 2019 Sustainable Development

Perkütan Nefrolitotominin Çok Nadir Bir Komplikasyonu: Jejenum Perforasyonu

3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, 2-6 Kasım 2016 Antalya, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2016, pp.154-155

Aşırı aktif mesane tanı,tedavi ve izleminde idrar biyokimyasal belirteçlerinin rolü

4.İŞLEVSEL ÜROLOJİ VE KADIN ÜROLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 25 October 2015, vol.5, pp.28-29 Sustainable Development

Noktüri ve noktürnal poliüri: tanımlamalar ve sınır değerler doğru mu? yeni değerler belirlenmeli mi?

3. İŞLEVSEL ÜROLOJİ VE KADIN ÜROLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 3 - 06 October 2013, vol.1, pp.30

Martius Flep Transpozisyonu ile Transvajinal Vezikovajinal Fistül Onarımı

3.İŞLEVSEL ÜROLOJİ VE KADIN ÜROLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 3 - 06 October 2013, vol.1, pp.130

Endoskopik Optik Kılavuzlugunda Transvajinal Vezikovajinal Fistül Onarımı

3. İŞLEVSEL ÜROLOJİ VE KADIN ÜROLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 3 - 06 October 2013, vol.1, pp.127

Books & Book Chapters

penil fraktür

in: acil yaklaşımlar, alten oskay, atakan yılmaz, can özlü, mert özen, murat seyit, Editor, akademisyen, pp.277-281, 2019

NÖROJENİK MESANE

in: ÜROLOJİ AKIL NOTLARI, EMRE HURİ, Editor, GÜNEŞ KİTAP EVİ, Ankara, pp.307-320, 2017

Metrics

Publication

77

Citation (WoS)

59

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

120

H-Index (Scopus)

6

Citation (Scholar)

16

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals