Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Atorvastatin induced rhabdomyolysis: A case report

International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), vol.8, no.1, pp.46-53, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of air pollutants (PM10 and SO2) in the first year of the COVID-19: A city sample from Turkey

World Journal of Advanced Research and Reviews, vol.10, no.1, pp.41-47, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

PARTİKÜLER MADDE ve KARBONDİOKSİT İÇİN İÇ ORTAM HAVA KALİTESİ İNDEKSİ (İHKİ) HESAPLAMASI: OKUL ÖRNEĞİ

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, vol.5, no.2, pp.188-195, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

BİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİN’DE SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİMLERİNE KATILAN SÜRÜCÜLERİN TANIMLAYICI ÖZELLİKLERİ

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, vol.4, pp.176-183, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

TIP ÖĞRENCİLERİNDE RİSKLİ İNTERNET KULLANICILIĞI VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.173-180, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir ildeki 2018-2021 yılları arasındaki bulaşıcı hastalık bildirimlerinin incelenmesi

5. Uluslararası 23. Ulusal Halk Sağlığı Çevrimiçi Kongresi, Turkey, 13 December 2021 Sustainable Development

Türkiye’nin nitelikli sağlıkta ekonomik değerlendirme yayınlarının bibliyometrik incelenmesi

4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Çevrimiçi Kongresi, Turkey, 13 December 2020

BİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ’NDE İZLENEN RİSKLİ GEBELERİN TANIMLAYICI ÖZELLİKLERİ

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Turkey, 26 - 30 November 2019

Partiküler madde ve karbondioksit için iç ortam hava kalitesi indeksi (İHKİ) hesaplaması: Okul örneği

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 November 2019

Bir toplum sağlığı merkezinde izlenen riskli gebelerin tanımlayıcı özellikleri

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 November 2019

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesine Başvuran Hastaların Maliyetlerinin Belirlenmesi

2.Uluslararası - 20.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2018, pp.527-532

Assessment Of Quality Of Life İn Patients With Musculoskeletal Complaints

17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi - DAAHK, Adana, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.501-502

Relationship Between Sick Building Syndrome and Indoor Air Quality in Hospital Staff

2nd International Occupational and Environmental Diseases Congress, Antalya, Turkey, 4 - 08 March 2018, pp.145

Books & Book Chapters

Obezite Çalışmalarında Epidemiyolojik Araştırma Yöntemleri

in: Obeziteye Multidisipliner Bakış, ÖZYİĞİT FİLİZ, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.245-250, 2021

Sağlık Ekonomisi ile İlgili Yayınlar

in: Türkiye Sağlık Raporu-2020, Üner Sarp, Okyay Pınar, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.83-93, 2020

Hipertansiyon ve Hava Kirliliği

in: Hipertansiyona Multidisipliner Yaklaşım, ÖZYİĞİT FİLİZ, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.141-148, 2020