Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİN’DE SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİMLERİNE KATILAN SÜRÜCÜLERİN TANIMLAYICI ÖZELLİKLERİ

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, cilt.4, ss.176-183, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TIP ÖĞRENCİLERİNDE RİSKLİ İNTERNET KULLANICILIĞI VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.173-180, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Partiküler madde ve karbondioksit için iç ortam hava kalitesi indeksi (İHKİ) hesaplaması: Okul örneği

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2019

Bir toplum sağlığı merkezinde izlenen riskli gebelerin tanımlayıcı özellikleri

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2019

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesine Başvuran Hastaların Maliyetlerinin Belirlenmesi

2.Uluslararası - 20.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2018, ss.527-532

Assessment Of Quality Of Life İn Patients With Musculoskeletal Complaints

17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi - DAAHK, Adana, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2018, ss.501-502

Relationship Between Sick Building Syndrome and Indoor Air Quality in Hospital Staff

2nd International Occupational and Environmental Diseases Congress, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Mart 2018, ss.145