Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kronik Proton Pompası İnhibitörü Kullanımı Tehlikeli mi?

Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Bandırma, Turkey, 11 - 14 July 2019

Wound Healing Effect of Vitexin Formulation

12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), Ankara, Turkey, 26 - 28 June 2018

Hücreden organa organoidler

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 3. ULUSLARARASI Lisans üstü eğitim kongresi, 11 - 13 May 2018

Yüksek Yağlı Diyetle Obezite Oluşturulmuş Sıçanlarda Nörofilament ve GFAP Ekspresyonunun İmmunohistokimyasal Analizi

Hücre ölümü araştırma derneği uluslararsı katılımlı nörodejenerasyon nörorejenerasyon çalıştayı, 4 - 05 May 2018 Sustainable Development

Terapotik Klonlama Geleceğin Tedavisi mi?

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2. Uluslararası Lisans Üstü Eğitim Kongresi, 12 - 14 May 2017

Sıçan siyatik sinirinin kronik konstriksiyon hasarında dekompresyonun ultrastrüktürel yapı üzerine etkisi

13th National Histology and Embryology Congress with International Participation, İzmir, Turkey, 30 April - 03 May 2016

Sperm aktivasyonunun endometriyum epitelinde pinopod formasyonu üzerine etkisi

13th National Histology and Embryology Congress with International Participation, İzmir, Turkey, 30 April - 03 May 2016

Bir proton pompası inhibitörü olan pantoprazolün ince barsak paneth hücreleri üzerine etkisi

Uluslar arası katılımlı 18. ulusal elektron mikroskopi kongresi, Eskişehir, Turkey, 26 - 29 August 2007, vol.2, pp.75-87

Books & Book Chapters

Yardımla Üreme Teknikleri

in: Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, İ. Veysel Fenkçi, Ümit Çabuş, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.1061-1066, 2019

Gamet Donasyonu

in: Jinekolojik Endokrinoloji ve İnfertilite El Kitabı, M.Nedim Çiçek,İnci Kahyaoğlu, Editor, modern kitapevi, Ankara, pp.805-819, 2017

Temel İletişim

in: Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri Paramedik için Temel Konular ve Tedavi Yaklaşımları, Recai Dağlı, Ayhan Karabulut, Melih Karabeyoğlu, Editor, Ema Tıp Kitapevi, Kırşehir, pp.9-13, 2016

Gamet Donasyonu

in: Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite El Kitabı, Nedim Çiçek , Editor, Modern Tıp Kitapevi, pp.720-732, 2013

IVF laboratuarı ve Uygulamalar

abacılar ofset, Kütahya, 2011

IVF de laboratuvar ve teknik donanım

in: İnfertil Olgulara Klinik Yaklaşım ve IVF laboratuar Uygulamaları, Hikmet Hassa, Editor, Osmangazi Üniversitesi Basımevi, pp.201-216, 2003