Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Research into the effect of proton pump inhibitors on lungs and leukocytes

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, vol.32, no.12, pp.1003-1011, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Cisplatin decreases HOXA13 and alphaVBeta3 integrin levels in the uterus

Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology, vol.60, no.4, pp.728-733, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

The effects of recombinant klotho in cisplatin-induced ovarian failure in mice.

Journal Of Obstetrics And Gynaecology Research, vol.5, no.47, pp.1817-1824, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Effects of hydrogen sulfide on acetaminophen-induced acute renal toxicity in rats

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, vol.51, no.4, pp.745-754, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Nerve Tissue Prefabrication Inside the Rat Femoral Bone: Does It Work?

TURKISH NEUROSURGERY, vol.27, no.4, pp.648-655, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

The effect of sperm activation on pinopod formation in endometrial epithelium

JOURNAL OF THE ANATOMICAL SOCIETY OF INDIA, vol.65, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Effect of Decompression on The Treatment of Chronic Constriction Injury in Peripheral Nerve

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.22, no.4, pp.597-604, 2016 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Effects of dehydroepiandrosterone DHEA on follicular dynamics in a diminished ovarian reserve model

Systems Biology In Reproductive Medicine, vol.61, pp.117-121, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Estrogen like Activity of Quercetin in Female Rats

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, vol.38, pp.53-58, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier identifier

Estrogen modulating effects of resveratrol in female rats

MARMARA MEDICAL JOURNAL, vol.29, no.2, pp.95-101, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Effect of Pantoprazol a Proton Pump Inhibitor on Small Intestinal Paneth Cells

Anadolu University Journal of Science and Technology, vol.2, pp.75-87, 2012 (Other Refereed National Journals)

Paneth Hücreleri ve mukozal immünite

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.30-34, 2011 (Other Refereed National Journals)

Endometriyum Reseptivitesi Tuba Epitelinin Oosit ve Embriyo ile Otokrin ve Parakrin İlişkisine mi Bağlıdır

Anadolu University Journal of Science and Technology, vol.10, pp.133-139, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kronik Proton Pompası İnhibitörü Kullanımı Tehlikeli mi?

Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Bandırma, Turkey, 11 - 14 July 2019

Wound Healing Effect of Vitexin Formulation

12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), Ankara, Turkey, 26 - 28 June 2018

Hücreden organa organoidler

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 3. ULUSLARARASI Lisans üstü eğitim kongresi, 11 - 13 May 2018

Yüksek Yağlı Diyetle Obezite Oluşturulmuş Sıçanlarda Nörofilament ve GFAP Ekspresyonunun İmmunohistokimyasal Analizi

Hücre ölümü araştırma derneği uluslararsı katılımlı nörodejenerasyon nörorejenerasyon çalıştayı, 4 - 05 May 2018 Sustainable Development

Terapotik Klonlama Geleceğin Tedavisi mi?

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2. Uluslararası Lisans Üstü Eğitim Kongresi, 12 - 14 May 2017

Sıçan siyatik sinirinin kronik konstriksiyon hasarında dekompresyonun ultrastrüktürel yapı üzerine etkisi

13th National Histology and Embryology Congress with International Participation, İzmir, Turkey, 30 April - 03 May 2016

Sperm aktivasyonunun endometriyum epitelinde pinopod formasyonu üzerine etkisi

13th National Histology and Embryology Congress with International Participation, İzmir, Turkey, 30 April - 03 May 2016

Bir proton pompası inhibitörü olan pantoprazolün ince barsak paneth hücreleri üzerine etkisi

Uluslar arası katılımlı 18. ulusal elektron mikroskopi kongresi, Eskişehir, Turkey, 26 - 29 August 2007, vol.2, pp.75-87

Books & Book Chapters

Yardımla Üreme Teknikleri

in: Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, İ. Veysel Fenkçi, Ümit Çabuş, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.1061-1066, 2019

Gamet Donasyonu

in: Jinekolojik Endokrinoloji ve İnfertilite El Kitabı, M.Nedim Çiçek,İnci Kahyaoğlu, Editor, modern kitapevi, Ankara, pp.805-819, 2017

Temel İletişim

in: Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri Paramedik için Temel Konular ve Tedavi Yaklaşımları, Recai Dağlı, Ayhan Karabulut, Melih Karabeyoğlu, Editor, Ema Tıp Kitapevi, Kırşehir, pp.9-13, 2016

Gamet Donasyonu

in: Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite El Kitabı, Nedim Çiçek , Editor, Modern Tıp Kitapevi, pp.720-732, 2013

IVF laboratuarı ve Uygulamalar

abacılar ofset, Kütahya, 2011

IVF de laboratuvar ve teknik donanım

in: İnfertil Olgulara Klinik Yaklaşım ve IVF laboratuar Uygulamaları, Hikmet Hassa, Editor, Osmangazi Üniversitesi Basımevi, pp.201-216, 2003