Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - 2017 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Bilgi Ve Belge Yönetimi (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 2010 - 2014 Lisans Çift Anadal

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

 • 2009 - 2014 Lisans

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Yüksek Lisans

  Artin Asaduryan’xxın hayatı ve basın faaliyetleri (1853-?)

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Bilgi Ve Belge Yönetimi (Yl) (Tezli)