Education Information

Education Information

  • 2004 - 2008 Expertise In Medicine

    Ege University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

  • 1993 - 1999 Undergraduate

    Anadolu University, Faculty Of Medıcıne, Turkey