Hasta ve Hasta Yakınlarını Şiddete Yönelten SebeplerinAraştırılması


Creative Commons License

Dağ E., Baysal H., Baysal H.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2016
  • End Date: November 2017

Project Abstract

Sonuç olarak sağlık çalışanların için motivasyon araçlarındaki eksiklikler, hasta ve yakınlarıyla aralarındaki iletişim eksiklikleri, yönetimden kaynaklı aksaklıklar hasta ve yakınlarıyla etkileşiminde; hasta ve yakınlarına ise hasta öncelikleri ve hasta hakları iv konusundaki bilgi eksiklikleri, medyada yer alan sağlıkta şiddet içerikli haber ve programlardan etkilenmeleri, bireysel çıkarları için kurallara uygun olmayan istekleri, iletişim eksikliği veya yanlış anlamlandırmalar, olayın kendileri için taşıdığı önem ve gelişim hızı kaynaklı etkileri, ekonomik ve psikolojik durumlarından dolayı sağlık çalışanları ile etkileşimlerinde gergin ortamın ortaya çıkışını etkileyen faktörler olarak belirtilebilir.