Bor içeren yeni sodyum bütirat türevlerinin CaCo-2 kolon ve 4T1 meme hücre hatlarındaki etkileri


Tümer E. (Executive), Yerlikaya A.

TUBITAK Project, 2019 - 2021

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: August 2019
  • End Date: December 2021