DİŞETİ ÇEKİLMELERİNDE ENJEKTE EDİLEBİLİR TROMBOSİTTEN ZENGİN FİBRİN KULLANIMI: SİSTEMATİK DERLEME VE VAKA SUNUMU


Özaltun B., Eken Ş., Aşık B., Güler B.

International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, Balıkesir, Turkey, 22 - 25 February 2021, pp.1905-1918

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1905-1918
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET
Amaç: Son yıllarda dişeti çekilmelerinin tedavisinde otojen greftlere alternatif olarak

trombosit konsantreleri de kullanılmaktadır. Literatürde enjekte edilebilir trombositten zengin fibrin (i-TZF)’in serbest dişeti greftiyle ya da subepitelyal bağ dokusu ile kombine edildiğinde keratinize dişeti kalınlığını artırdığı ve kök yüzeyini kapamada olumlu etkileri olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, i-TZF’nin dişeti çekilmesinde kullanımı üzerine literatürde yayınlanmış makalelerinin sistematik derlemesini yapmak ve i-TZF’nin dişeti çekilmesinin tedavisinde kullanımının sonuçlarını değerlendirmektir.

Yöntemler: Bu çalışmada i-TZF’nin dişeti çekilmelerinde kullanımı ile ilgili ‘dişeti çekilmesi’ ve ‘i-TZF’ anahtar kelimeleri aranarak yayınlanmış tüm makalelerin (PubMed, Ocak 2021’e kadar) sistematik bir incelemesini sunuyoruz. Vaka sunumda hassasiyet şikâyeti olan sistemik olarak sağlıklı 29 yaşında bir kadının sağ maksillar kanin dişinin dişeti çekilmesinin tedavisinde i-TZF kullanılmıştır. Dişin cerrahi işlem öncesi ve 1 yıllık takip sonrası plak indeksi, cep derinliği, gingival indeks, sondlamada kanama ve ataçman kaybı değerleri, keratinize dişeti kalınlığı ve dişeti çekilmesi değerleri ölçülmüştür. Hastanın detertraj ve küretaj tedavisi yapıldıktan sonra hastaya oral hijyen eğitimi verilmiştir. Cerrahi işlem için alıcı bölgeye infiltratif anestezi yapılmıştır. Yarım kalınlık flep kaldırılmış ve Zuchelli tekniği ile vertikal insizyon atılmadan flep serbestleştirilmiştir. Hastanın kendi venöz kanından 700 RPM ve 3 dk santrifüj sonucu elde edilen i-TZF, 10 ml’lik enjektörle çekilme bölgesine uygulanmıştır. Flep koronale pozisyonlandırılarak süture edilmiştir ve bölge periodontal pat ile

1905

International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, 22-25 February 2021

kapatılmıştır. Pat 1 hafta sonra çıkarılmış ve süturlar 14.günde alınmıştır. Operasyon bölgesinin 3, 6 aylık ve 1 yıllık takipleri yapılmıştır.

Bulgular: 1 yıllık takibinde dişin keratinize dişeti kalınlığının 2 mm arttığı kök yüzeyinin 1 mm kapandığı görülmüştür. Hastanın hassasiyet şikayetinin tamamen ortadan kalktığı öğrenilmiştir.

Sonuç: i-TZF’nin keratinize dişeti kalınlığını artırmadaki başarısı, ikinci yara yeri oluşturulmaması sebebiyle dişeti çekilmesinde kullanımı öne çıkmaktadır. Bu vaka sunumu ve sistematik derleme sonuçları dişeti çekilmesinin tedavisinde i-TZF kullanımını desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Dişeti çekilmesi, i-TZF, trombosit