Investigation of knowledge, attitudes and beliefs related to complementary and alternative treatments of health sciences students


Taşpınar B., Taşpınar F., Oğuz Gökçen S., Erdoğan A., Okur İ., Okur E. Ö.

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, vol.7, no.2, pp.128-136, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.128-136
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

Amaç: Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilere (TAT) olan ilgi son yıllarda artış göstermekle birlikte bu konudaki bilgi düzeyi merak konusudur. Geleceğin sağlık profesyonellerinin bu konudaki fikirleri önemlidir. Bu nedenle çalışmamız sağlık bilimleri öğrencilerinin TAT’la ilgili bilgi, tutum ve inanışlarını incelemek amacıyla gerçekleştirildi.

Yöntem: Çalışmaya yaş ortalaması 20,68±0,43 yıl olan, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Ebelik öğrencilerinden oluşan toplam 821 katılımcı dahil edildi. Katılımcıların demografik bilgileri kaydedildikten sonra literatür taranarak oluşturulan TAT Anketi uygulandı.

Bulgular: Katılımcıların % 28’i TAT uygulamaları hakkında bilgi sahibiydi ve %92’si de TAT uygulamalarının etkinliğine inanmakta idi. Bilgi edinme kaynaklarının çevre (%49) ve internet (%29) olduğu, ayrıca %76’sının TAT yöntemlerinin müfredatta yer almasını istediği belirlendi. Katılımcılar diyet (%32,5) ve masaj (%32,5)’ın en etkili yöntem olduğunu belirttiler. TAT yöntemlerini kullanma durumları incelendiğinde; %52,4 ile masaj, %40,8 ile bitkisel tedavi, %40,2 ile kaplıca ve %38,7 ile diyet olduğu saptandı. Faydalanma durumlarına bakıldığında ise %42 ile masaj, %30 ile bitkisel tedavi, %26 ile kaplıca olduğu belirlendi.

Sonuç: Sonuç olarak çalışmamızda sağlık bilimleri öğrencilerinin TAT yöntemlerinden en çok diyet ve masaj ile ilgili olumlu tutum ve bilgi sahibi iken diğer TAT yöntemleri hakkında bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu, ancak tutum ve inanışlarının olumlu olduğu belirlendi. Bilgi edinme kaynakları da göz önünde tutulduğunda sağlık bilimleri müfredatına TAT yöntemlerinin eklenmesinin, bilgi düzeyinin artırılması ve yanlış uygulamaların önlenmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Tamamlayıcı Tedaviler Tutum Sağlık Eğitimi