Gebelikte apendiks müsinöz neoplazi


Creative Commons License

Taş M. A., Bıyık İ., Yıldırım A. C.

23. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 28 April 2024, pp.1-4

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-4
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ:Apendiks müsinöz neoplazisi, farklı histopatolojik alt tiplere ve sağkalım açısından değişken sonuçlara sahip olan nadir tümörlerdir. Apendektomi yapılan hastaların %0,2-0,4’ü tanı almaktadır. Gebelikte daha nadir izlenen bu tümörlerin yönetiminde kadın doğum hekimleriyle birlikte hem fetüs hem de anne sağlığı göz önüne alınarak sürecin yönetilmesi önemlidir.
YÖNTEM:Bu çalışma için hastanemizde opere edilmiş hastanın klinik bulguları, radyolojik görüntülemeleri ve patoloji materyalleri değerlendirilmiştir.

BULGULAR:Daha öncesinde üç sezaryen ve 5 yıl öncesinde antibiyoterapi ile tedavi edilmiş plastrone apandisit öyküsü olan 33 yaşında kadın hastaya 39 haftalık gebelik sürecini tamamlamak için elektif sezaryen planlandı.Sezaryenden 6 hafta önce çekilen ultrasonografide çekum inferiorunda kalın duvarlı 4x4 cm’lik kitlesel lezyon izlendi. Sezaryen sırasında yapılan sağ alt kadran eksplorasyonunda 10x5 cm’lik apendiks kitlesi izlendi. Sezaryene ek olarak apendiks kitlesi perfore edilmeden apendektomi yapıldı. Hasta postoperatif 4.günde taburcu edildi. Patoloji sonucunda 11x6,5x5 cm boyutlarında, CK20 ve CDX2 pozitifliğinin izlendiği ve içeriği müsinle dolu düşük dereceli apendiks müsinöz neoplazisi görüldü. Cerrahi sınır negatifliği izlenmesi ve peritoneal yayılım olmaması nedeniyle hastaya takip kararı alındı.

SONUÇ:Apendiks müsinöz neoplazisi, apendiks veya apendiks çevresindeki mukoza duvarına lokalize olan ve lümen içerisinde müsin birikimine sekonder kistik dilatasyona yol açan tümörlerdir.Hastalara başlangıçta sıklıkla akut apandisit tanısı konulmaktadır.Tanıda sıklıkla ultrasonografi, MR ve bilgisayarlı tomografi kullanılır. BT, preoperatif süreçte apendiks kitlesini ve pseudomiksoma peritonei’yi tanımlamada güvenilir tanı aracıdır.Ancak gebelik sırasında teratojenite etkisi nedeniyle BT gibi tanıda güvenilir araçların kullanılamaması ve nonspesifik görüntüleme bulguları nedeniyle tanı koymak zorlaşır.İatrojenik perforasyona sekonder pseudomiksoma peritonei gelişimini önlemek için preoperatif tanı konulması cerrahın dikkatli olmasına olanak sağlar.Düşük dereceli müsinöz apendiks tümörlerinde prognoz büyük ölçüde tümör evresine bağlıdır.Apendikste sınırlı tümörler malignite potansiyel düşük olan prognozu iyi tümörler olup sadece lokal rezeksiyon gerektirir.Ancak rüptüre apendiks lezyonları veya periton tutulumu olan hastalarda prognoz kötü olup tedavide sitoredüktif cerrahi ve HIPEC gereklidir.Bu nedenle gebelik sırasında tanı alan hastalarda fetüs ve anne sağlığı göz önüne alınarak sürecin yönetilmesi gerekmektedir.