Araştırma Alanları

  • Atom ve Molekül Fiziği

  • Disiplinlerarası Fizik ve İlgili Bilim ve Teknoloji Alanları

  • Temel Parçacıklar ve Alanlar

  • Yoğun Madde 2:Elektronik Yapı, Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler