Education Information

Education Information

  • 1997 - 2002 Expertise In Medicine

    Ministry of Health Ankara Etlik Maternity and Womens Health Research Hospital, Turkey

  • 1991 - 1997 Undergraduate

    Ankara University, Ankara Faculty Of Medıcıne, Turkey

Certificates, Courses and Trainings

  • 2006üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitim sertifikası

    Health&Medicine , Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi