Education Information

Education Information

 • 2018 - 2020 Postgraduate

  Usak University, Instıtute Of Scıence, Healt And Safety, Turkey

 • 2014 - 2018 Undergraduate

  Usak University, Health Academy, Department Of Labor Health And Safety Department, Turkey

Dissertations

 • 2020 Postgraduate

  Gürültülü çalışma ortamının çalışanlar üzerindeki psikososyal etkilerinin incelenmesi: tekstil sektöründe ampirik bir çalışma

  Usak University, Instıtute Of Scıence, Healt And Safety