Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Slanetz And Bartley Besiyeri İle Direkt Maldi Tof

Çevrimiçi Mikrobiyoloji Sempozyumu, 25 Aralık 2020

Van İli Halk Sağlığı Laboratuvarına Gönderilen Kan Örneklerinde Hepatit ve Hıv Seroprevalansı.

I.Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Türkiye, 13 Aralık 2019