Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The effect of diet and regular exercise on psychological resilience in obese or overweight women

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.75, no.8, 2021 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

The Relationship Between Nomophobia and Anxiety Levels in Healthy Young Individuals

JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL NURSING AND MENTAL HEALTH SERVICES, vol.59, no.8, pp.23-33, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The impact of anemia on sleep quality in 15-49 years old women 15-49 Yaş kadınlarda aneminin uyku kalitesi üzerine etkisi

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, vol.38, no.3, pp.230-235, 2018 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier

Articles Published in Other Journals

Women's Awareness Level on Breast Self-Examination

Northwestern Medical Journal, vol.1, no.1, pp.20-26, 2021 (National Refreed University Journal)

Epidemiological Characteristics of COVID-19 Patients in Kütahya Province in Turkey

Eurasian Journal of Family Medicine, vol.10, no.3, pp.135-140, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development identifier

The association of metabolic syndrome components with anthropometric measurements

Eurasian Journal of Family Medicine, vol.10, no.2, pp.65-73, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bireylerde Diyetin Duygusal Yeme Davranışı Üzerine Etkisi, Bir Anket Çalışması

20th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 20 - 23 May 2021, pp.1035-1036

Çocuklarda Vücut Kitle İndeksi ile İnflamasyon Belirteçleri Arasındaki İlişki

20th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 20 - 23 May 2021, pp.985

Çocuklarda Serum Ürik Asit Seviyeleri ile Aterojenik Plazma İndeksi Arasında İlişki Var mı?

10. International Trakya Family Medicine Congress , Edirne, Turkey, 25 - 27 March 2021, pp.98-99

Evde Bakım Hastalarında Albumin/globulin Oranı ile Mortalite Arasındaki İlişki

10. International Trakya Family Medicine Congress , Edirne, Turkey, 25 - 27 March 2021, pp.90-92

5 yıllık rabdomiyoliz vaka serimiz: Etyolojide neler değişti?

4. Hipertansiyon Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi , Ankara, Turkey, 26 November 2020 - 29 November 2021, pp.68-70