Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Covid-19 Geçiren Bireylerde Yaşam Olayları, Ruhsal Durum ve Kazanımlar: Nitel Bir Araştırma.

VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi: Ruhun Şarkısı İyileştirir, Sevgide Birleştirir., İzmir, Turkey, 20 October 2021

Covid-19 Geçiren Bireylerde Sosyal Damgalama Ve Sağlık Arama Davranışı.

VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi: Ruhun Şarkısı İyileştirir, Sevgide Birleştirir., İzmir, Turkey, 20 October 2021

Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddeti Prevalansı ve İlişkili Faktörler: Türkiye’nin Batısından Kesitsel Bir Çalışma.

VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi: Ruhun Şarkısı İyileştirir, Sevgide Birleştirir., İzmir, Turkey, 20 October 2021