Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Do chronotype differences and night eating syndrome affect dental health?

INTERNATIONAL JOURNAL OF DENTAL HYGIENE, cilt.18, sa.4, ss.378-383, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

European Society of Endodontology Abstracts from the Biennial Congress 2015

International Endodontic Journal, cilt.49, ss.37-116, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An in vitro comparison of apically extruded bacteria with ProTaper Gold, ProTaper Universal and ProTaper Next rotary systems

ENDO - Endodontic Practice Today, cilt.14, sa.4, ss.281-286, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Are YouTube™ Videos a Reliable Source of Information About Root Resorption?

Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum, cilt.16, sa.3, ss.201-209, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Coronal Restorations and Root Canal Filling Quality on Periapical Status in a Turkish Population

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.3, ss.298-304, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Diş Çürüğü, Endodontik Tedavi ve Apikal Periodontitis Prevalansı: Kesitsel Çalışma

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.10, ss.244-248, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

ODONTOJENİK ENFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, KOMPLİKASYONLARI VE TEDAVİSİ – DERLEME

Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences), cilt.26, sa.2, ss.175-180, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Odontojenik enfeksiyonların değerlendirilmesi, komplikasyonları ve tedavisi – Derleme.

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Farkli Diş Gruplar ı nda Periapikal Sağl ığı n Radyografik Olarak Değerlendirilmesinde İki Farkl ı İndeks Sisteminin Karşılaştırılması

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği ve Sağlık Kongresi (IDU DENT 2020)/ Izmir Democracy University International Dentistry and Health Congress 2020, 28 - 29 Kasım 2020

Ortodontik Tedavi Sonrasında Kök Kanal Tedavili Dişlerdeki Eksternal Kök Rezorpsiyonlarının ve Rezorpsiyon Şiddetlerinin Değerlendirilmesi

1.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNERÇALIŞMALAR KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2020

Effect of three different rotary instrumentation systems on the amount of apically extruded bacteria an in vitro study

International Association of paediatric Dendistry Regional Meeting, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018, ss.39-190

Periodontal yıkım ile beraber eksternal ve internal kök rezorbsiyonu gösteren dişlerin multidisipliner olarak tedavisi: vaka raporu.

Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi - 26. Bilimsel Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017, ss.156

Management of severe odontogenic infections: Case series.

18th Biennial ESE Congress – Brussels, Belgium, 14 - 16 Eylül 2017

Aşırı kron harabiyetine uğramış dişlerin şekillendirilebilir fiber sistemi kullanılarak restore edilmesi: Üç olgu sunumu.

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Kapadokya, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016

Aşırı kron harabiyetine uğramış dişlerin şekillendirilebilir fiber sistemi kullanılarak restore edilmesi Üç olgu sunumu

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi – Kapadokya, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016

Geniş periapikal lezyonlu dişlerde cerrahi tedavi uygulanmadan yapılan endodontik tedavinin uzun dönem takibi Bir olgu sunumu

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi – Kapadokya, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016

Maksiller sol santral dişin apeksinden taşkın yabancı cismin çıkarılması Bir olgu sunumu

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi – Kapadokya, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016

Management of horizontal root fractures usıng intraradicular splints.

IADT International Association of Dental Traumatology 18th WorldCongress on Dental Traumatology, Istanbul, Turkey, 19 - 21 Haziran 2014

MANAGEMENT OF HORIZONTALROOT FRACTURES USINGINTRARADICULAR SPLINTS

18thWorld Congress on Dental Traumatology International Associationof Dental Traumatology, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014

Radyoterapi görmüş hastalarda dental tedavi yaklaşımı.

Türk Endodonti Derneği 12. Uluslararası kongresi, İstanbul, 15 - 17 Mayıs 2014