Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MAKSİLLEKTOMİ-10 YILLIK CERRAHİ DENEYİMİMİZ

42. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 03 November 2021, pp.71

Retrospective Analysis of Cervicogenic Vertigo Patients Using Dizziness Handicap Inventory

7. Güncel Bilgi Buluşmaları, Eskişehir, Turkey, 11 - 12 June 2020, vol.2020, pp.10-15

Servikojenik Vertigolu Hastalarda VEMPBulguları ve Bunların Radyolojik Bulgularile Korelasyonu

41. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 13 - 17 November 2019

Books & Book Chapters

LARENKSDE YABANCI CİSİM

in: VAKALARLA KULAK BURUN BOĞAZ, ŞAHİN Caner, KUBAT Gözde Orhan, MUZ Sami Engin, DEMİRTAŞ Mahmut, BİLGEN Akif Sinan, ALTINDAL Ayşegül Şule, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.347-351, 2021