Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Kolostrumun nekrotizan enterokolite etkisi: Sistematik derleme

Sağlık Akademisyenleri Dergisİ, vol.7, no.4, 2020 (Other Refereed National Journals)

Çocuklarda Post-Operatif Dönemde Non-Farmakolojik Ağrı Giderme Yöntemi Olarak Müziğin Kullanılması Sistematik Derleme

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.13, no.4, pp.245-250, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ülseratif Kolitin Pediatrik Bakımı ve Kavram Haritası

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.3, pp.318-323, 2020 (Other Refereed National Journals)

A systematic overview of care burden assessment scale.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, pp.61-68, 2019 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelik Öğrencileri İçin Kişisel Sağlık Verilerinin Kayıt ve Korunması Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.12, no.1, pp.21-30, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrencilerin Hemşirelik Eğitiminde Akreditasyon Konusundaki Görüşleri

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.34, pp.1-13, 2018 (Other Refereed National Journals)

Metotreksata Bağlı Kutanöz Ülserasyonda Levine Koruma Modeli’ne Göre Bakım

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.3, no.3, pp.39-46, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tarih Boyunca Pediatri HemşiresininRol ve İşlevleri

TÜRKİYE KLİNİKLERİ, vol.4, no.1, pp.1-7, 2018 (Other Refereed National Journals)

Çocuk Hastalarla Etkili İletişim Becerileri Geliştirme

Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, vol.4, pp.37, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Reflection of Innovative Clinical Approaches In The Health Field

Journal of Nursing Care, vol.6, no.4, pp.136, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geçmişten Günümüze Tıbbi Teknolojinin Hemşirelik Bakımına Yansımaları: Beta Talasemi Örneği

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.12-13, 2017 (Other Refereed National Journals)

Sınırlar arasında kaybolan çocuklar

TÜRKBİLİM, no.20, pp.41-50, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

HEMOFİLİDE RADYOİZOTOP SİNOVEKTOMİ VE HEMŞİRELİK UYGULAMALARI

Türkiye Klinikleri Kanama Hastalığı Olan Çocuğa Yaklaşım ve Bakım Özel Sayısı, vol.2, no.2, pp.64-72, 2016 (Other Refereed National Journals)

HEMOFİLİ TANILI ÇOCUKTA TEDAVİNİN UYGULANMASI VE BAKIM İLKELERİ

Türkiye Klinikleri Kanama Hastalığı Olan Çocuğa Yaklaşım ve Bakım Özel Sayısı, vol.2, no.2, pp.8-14, 2016 (Other Refereed National Journals)

SİSTEMLERE GÖRE ACİL BAKIM GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUĞA YAKLAŞIM GENİTOÜRİNER SİSTEM

Türkiye Klinikleri Pediatrik Acillerde Hemşirelik Yaklaşımı Özel Sayısı, vol.2, no.3, pp.103-106, 2016 (Other Refereed National Journals)

Dezenfektan Ürünlerin Yenidoğan ve Çocuk Cilt Bakımında Kullanımı

Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics, vol.1, no.2, pp.39-45, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

KALITSAL KAN HASTALIKLARI ORAK HÜCRE ANEMİSİ BETA TALASEMİ HEMOFİLİ ÖRNEĞİNDE PEDİATRİK BAKIM

Türkiye Klinikleri Çocuk ve Kronik Hastalıklar Özel Sayısı, vol.1, no.3, pp.67-73, 2015 (National Non-Refereed Journal)

ÇOCUKLARDA FİZİKSEL TESPİT UYGULAMALARI

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, vol.25, no.1, pp.81-86, 2009 (Other Refereed National Journals)

Hemofili Hastalarına Bakım Verenlerin Umutsuzluk ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi

Ege Pediatri Bülteni, vol.15, no.3, pp.187-196, 2008 (Other Refereed National Journals)

0 3 Aylık Bebeği Olan Annelerin Bebek Bakım Becerilerini Etkileyen Faktörler

Ege Pediatri Bülteni, vol.13, no.2, pp.99-106, 2006 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de bebek ve çocukların durumunailişkin sorunlar ve ebenin rol

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.64-72, 2006 (Other Refereed National Journals)

Hemofili Hastalarında Kapsamlı Bakım ve Hemşirelik Rolü

Türkiye Klinikleri, vol.2, no.2, pp.59-64, 2006 (Other Refereed National Journals)

Genetik Danışmanlık ve Prenatal Tanı Testlerinde Ebelik Yaklaşımları

Sağlık ve Toplum (Journal of Health and Society), vol.16, no.2, pp.6-14, 2006 (Other Refereed National Journals)

Mevlana Sağlık Evi ne Kayıtlı 0 1 Yaş Bebeği Olan Kadınların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Y.O.Dergisi, vol.21, pp.207-217, 2005 (Other Refereed National Journals)

Neonatal Tetanoz un Önlenmesinde Ebe ve Hemşirenin Rolü

Ege Üniversitesi Hemşirelik Y.O. Dergisi, vol.20, no.1, pp.139-147, 2004 (Other Refereed National Journals)

Kronik Hematoloji Hastalarına Evde Sağlık Bakımı Hizmetlerinin Sunulabilirliği

Ege Üniv.Hemş.Yüksek Okulu Dergisi, vol.20, no.1, pp.149-156, 2004 (Other Refereed National Journals)

Hemofili Hastalığı Olan Çocuklarda Hemşirelik Yaklaşımları

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, vol.17, pp.97-104, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kronik Hastalık Tanılı Çocukların Aile Genogram Yapılarının İncelenmesi

2.International 7. National Pediatric Nursing Congress, 27 - 30 November 2019

Pediatri Hemşireleri Müzik Terapi Hakkında Ne Düşünüyor?

2.International 7. National Pediatric Nursing Congress, 27 - 30 November 2019

Reflections of Yoga on Quality of Life Physical Status In PediatricOncology Nurses

6. Uluslararası Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 21 - 23 November 2019, pp.712-721

Inhibitor Hemophilia Cases Negative Factors Affecting The Quality Of Life

6. Uluslararası Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 21 - 23 November 2019, pp.218-229

The Effect of Care Burden on Quality of Life in Caregiver Mothers of Children with Cancer

6. Uluslararası Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 21 - 23 November 2019, pp.403-411 Sustainable Development

Pediatri Bakımında Müzik Terapi Uygulamaları

2. Uluslararası 4. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, 25 - 28 September 2019, pp.316-319

Pediatrik Onkolojide Müzik Terapi Uygulama Örnekleri

2. Uluslararası 4. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, 25 - 28 September 2019, pp.303-307

Kanserli Çocuğun Bakım Verici Annelerinde Bakım Yükünün Yaşam Kalitesine Etkisi

6. SAYKAD Uluslararası Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 21 - 23 November 2019 Sustainable Development

Çocuğu Hemofili Tedavisi Gören Anne-Babaların Acil Servis Deneyimleri

6. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi., Turkey, 14 - 17 April 2019

Kardeşim Hemofili Hastası

16. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, Turkey, 14 - 17 April 2019

İnhibitörlü Bir Olguda Faktör Yedekleme Davranışı

16. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, 14 - 17 April 2019

Genç Hemofili ve Spor

5. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Turkey, 22 - 24 February 2019

Deney Hayvanı Kullanılarak Yapılan Hemşirelik Çalışmaları

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 15 - 17 November 2018

HEMOFİLİDE SELF-İNFÜZYON VE EVDE BAKIM

SAĞLIKLI BÜYÜYEN ÇOCUK KONGRESİ, İzmir, Turkey, 13 - 15 December 2018

ÇALIŞAN ANNELER VE EMZİRME HAKKI

DEKAUM 2. ULUSLARARASI KADIN KONFERANSI, 4 - 05 October 2018

Hemşireliğin tarihsel sürecinde aklın elimizdeki hali akıllı telefon kullanımı

1.Uluslararası 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, 19 - 21 September 2018

Kompartman Sendromuyla Gelen Olguda Hemofili Tanısı ve Hemşirelik Bakımı

15. International Hemophilia Congress of Turkey, Turkey, 14 April 2018

İnhibitörlü Hemofili Olgularında Faktör Uygulama Zorlukları

15. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, 14 - 17 April 2018

Hemofili Eğitimi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

15. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, 14 - 17 April 2018

Kanama Risk Yönetiminde Bakım Algoritması

4. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Turkey, 23 - 25 February 2018

Kanserli Çocuğu Olan Anne Babaların Bilgi Arayışı : İnternet

10.Ege Pediatri ve 6.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 17 - 19 December 2017 Sustainable Development

BAKIM YÜKÜNÜ DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN ÖLÇEKLERİN İNCELENMESİ

10.Ege Pediatri ve 6.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 17 - 19 December 2017

NANDA TANILARINA GÖRE PEDİATRİK ALL’DE BAKIM: OLGU ÖRNEĞİ

10. EGE PEDİATRİ 6. EGE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Turkey, 16 - 19 December 2017

YOGANIN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA ETKİSİ

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 29 November - 02 December 2017

Pediatrik Bakımda Aile Genogram Kullanımı.

6.Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 02 December 2017

Çocukta Hematolojik Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı/ Hemofili

6.Ulusal 1.Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 November - 02 December 2017

Şehir Hastanelerinde Su Yonetimi: Yeşil Hastaneler

IV. Uluslararasi Su Kongresi-Akilli Sehirlerde Su Yonetimi., İzmir, Turkey, 2 - 04 November 2017, pp.941-944

Akıllı Şehirlerde Duyarlı Su Kullanımıyla Sağlıklı Çocuklar

IV. Uluslararasi Su Kongresi-Akilli Sehirlerde Su Yonetimi, İzmir, Turkey, 2 - 04 November 2017, pp.934-939

Çocuk hastalarla etkili iletişim becerileri geliştirme

Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, X.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi., Adana, Turkey, 18 - 21 October 2017

ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİK BAKIMINDA ETİK SORUNLAR

INTERNATIONAL CONGRESS ON ETHICS IN NURSING APPLICATIONS, IZMIR, TURKEY, 11 - 12 September 2017

LEVİNE KORUMA MODELİ: BİR KISA BARSAK SENDROM OLGUSU

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARDA ENFEKSİYONUN ÖNLENEBİLİRLİĞİ: HİJYEN İLKELERİ

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 May - 01 July 2017

İnfantil Kolik Hakkında Netnografik Bir Analiz Blogger Anneler

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Aşırı Koruyucu Tutum Sergileyen Ailelerde Talasemili Çocuk Olmak

1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017 Sustainable Development

Talasemili Çocukların Yazılı Basındaki Yansımaları

1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

ORAK HÜCRELİ ANEMİVAZO-OKLUZİF KRİZ YÖNETİMİNDE HİDRASYON

1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 29 June - 01 July 2017

Lösemi Hastası Çocukların Hastane Odaları: Hemşire Deneyimleri

11. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Turkey, 4 - 07 May 2017

Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemleri

11.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Turkey, 4 - 07 May 2017

HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİOSİTOZİS TANILI ÇOCUĞUN BAKIMI: OLGU SUNUMU

11. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 4 - 07 May 2017, pp.168

HEMOFİLİ KANAMA YÖNETİMİNDE ADIMLAR

14.Türkiye Hemofili Kongresi, Turkey, 14 - 17 April 2017

Innovative Nurses: Examples Of Innovation In Nursing

ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ, İzmir, Turkey, 13 - 15 April 2017, pp.528

Hemofili ile Doğmak: Bir Olgu Sunumu

3. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Turkey, 17 - 19 February 2017

Bir farkındalık çalışması müzik terapi workshop

VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu / VII. Internatıonal Hisarlı Ahmet Symposıum, Kütahya, Turkey, 28 - 30 May 2016

Türkiye de sağlık alanında müziğin kullanım örnekleri

VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu / VII. Internatıonal Hisarlı Ahmet Symposıum, Kütahya, Turkey, 28 - 30 May 2016, pp.311-321

Geçmişten Günümüze Teknolojinin Hemşirelik Bakımına Yansımaları Beta Talasemi Örneği

IV. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Turkey, 16 - 18 November 2016

DRESS Sendrom lu Çocukta Hemşirelik Bakımı

Uluslararası Katılımlı XIII.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, IX. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2016

Masum Olmayan Beyaz Pudra

I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7 - 08 October 2016

Anne ve Yenidoğan Haklarının Yazılı Basında İhlali

I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7 - 08 October 2016

ROHHAD Sendrom lu Çocukta Hemşirelik Bakımı

Uluslararası Katılımlı XIII.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, IX.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2016

hemofili

Hemofili yaz okulu, Turkey, 3 - 05 June 2016

Çanakkale Savaşında 1915 Hemşire Profili

II.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, Turkey, 1 - 04 June 2016

Çanakkale Cephesinde Sağlık Hizmetleri

II.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 June 2016

Göç Dalgası ve Etkin Hemşirelik Rolü Göç men Hemşireliği

II. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 June 2016 Sustainable Development

Hemofili hemşireliğinde yeni gelişmeler

13.Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, 14 - 17 April 2016

Hemofili hemşireliğinde temel ilkeler

13.Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, 14 - 17 April 2016

Self infüzyon Özgürlüğe uzanan yol

13.Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, 14 - 17 April 2016

Çocuklar böbrek hastalıklarından nasıl korunur

Dünya böbrek günü (böbrek hastalığı & çocuk), Turkey, 10 March 2016

Ağır Hemofili Olgusunda Malpraktis Örneği: İntramusküler (IM) Enjeksiyon

2. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu., Turkey, 12 - 14 February 2016

Fulminan Karaciğer Yetmezliği Olan Hasta ve Hemşirelik Bakımı

Uluslararası Katılımlı 12. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği, Antalya, Turkey, 15 - 19 April 2015

Books & Book Chapters

Yenidoğanda Yaşam Bulgularının Değerlendirilmesi: Vücut Sıcaklığı, Solunum, Kan Basıncı ve Nabız

in: İşlem Adımlarıyla Ebelikte Klinik Uygulamalar, Tuna Oran, N., Öztürk Can, H., Şenol, S., Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.539-588, 2019

The Relationship Between Clinical Decision Making Status And Medical Error Tendencies Of Pediatric Nurses

in: Child Health and Disease Nursing I, Şenol, Selmin, Editor, Akademisyen Kitapevi, pp.125-136, 2019

Hemşirelik ve Kanıta Dayalı Uygulamalar

in: Güncel Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Çalışmaları, Selmin ŞENOL, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.135-145, 2019

Spiritual Care Approaches Of Nursing Students During Pediatric Practice

in: Child Health and Disease Nursing I, Selmin Şenol, Editor, Akademisyen Yayınevi, pp.87-102, 2019

Yenidoğanda Topuktan Kapiller Kan Örneği Alma

in: İşlem Adımlarıyla Ebelikte Klinik Uygulamalar, Nazan TUNA ORAN, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, pp.581-589, 2019

Onkoloji Tedavisi Gören Çocukların ResimlerdekiDünyası: Pilot Çalışma

in: Güncel Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Çalışmaları, Selmin ŞENOL, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.115-122, 2019

ORAK HÜCRELİ ANEMİDE (OHA) BAKIM

in: Olgularla Pediatrik Bakım, Şenol, Selmin, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.319-322, 2018

Beta Talasemi Majör Tanılı Çocuklarda Bakım: Sistematik Bir İnceleme

in: Bilimsel Araştırmalar 2018 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Şenol, Selmin, Editor, Akademisyen Yayınevi, pp.19-30, 2018

Çocuklarda Üriner Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

in: Pediatri Hemşireliği, Conk, Z., Başbakkal, Z., Bal Yılmaz, H., Bolışık, B., Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.593-596, 2018

KANSERLİ ÇOCUĞU OLAN ANNE VE BABALARIN SOSYAL MEDYADA PSİKOSOSYAL DESTEK ARAYIŞLARI

in: BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KİTABI 2018ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ, Selmin ŞENOL, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, pp.47-55, 2018

Bakteriyel Menenjitte Bakım

in: Olgularla Pediatrik Bakım, Şenol, Selmin, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.285-299, 2018

Akut Lenfoblastik Lösemide Bakım

in: Olgularla Pediatrik Bakım, ŞENOL, Selmin, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, pp.365-377, 2018