Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Akreditasyon Süreci ve Hemşirelik Öğrencileri

2. Uluslararası 8. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Aydın, Turkey, 24 November 2022, vol.1, pp.156

HEMOFİLİDE FORUM İNCELEMESİ: EKŞİ SÖZLÜK ÖRNEĞİ

19. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, Antalya, Turkey, 17 November 2022

Hemşirelik Öğrencilerinin Pandemi Sonrası Pediatri Kliniği Deneyimleri

7. Uluslararası 18. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Konya, Turkey, 22 September 2022, pp.129

Kronik Hastalık Tanılı Çocukların Aile Genogram Yapılarının İncelenmesi

2.International 7. National Pediatric Nursing Congress, 27 - 30 November 2019

Pediatri Hemşireleri Müzik Terapi Hakkında Ne Düşünüyor?

2.International 7. National Pediatric Nursing Congress, 27 - 30 November 2019

Inhibitor Hemophilia Cases Negative Factors Affecting The Quality Of Life

6. Uluslararası Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 21 - 23 November 2019, pp.218-229

The Effect of Care Burden on Quality of Life in Caregiver Mothers of Children with Cancer

6. Uluslararası Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 21 - 23 November 2019, pp.403-411 Sustainable Development

Pediatri Bakımında Müzik Terapi Uygulamaları

2. Uluslararası 4. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, 25 - 28 September 2019, pp.316-319

Pediatrik Onkolojide Müzik Terapi Uygulama Örnekleri

2. Uluslararası 4. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, 25 - 28 September 2019, pp.303-307

Kanserli Çocuğun Bakım Verici Annelerinde Bakım Yükünün Yaşam Kalitesine Etkisi

6. SAYKAD Uluslararası Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 21 - 23 November 2019 Sustainable Development

Çocuğu Hemofili Tedavisi Gören Anne-Babaların Acil Servis Deneyimleri

6. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi., Turkey, 14 - 17 April 2019

Kardeşim Hemofili Hastası

16. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, Turkey, 14 - 17 April 2019

Genç Hemofili ve Spor

5. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Turkey, 22 - 24 February 2019

Deney Hayvanı Kullanılarak Yapılan Hemşirelik Çalışmaları

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 15 - 17 November 2018

HEMOFİLİDE SELF-İNFÜZYON VE EVDE BAKIM

SAĞLIKLI BÜYÜYEN ÇOCUK KONGRESİ, İzmir, Turkey, 13 - 15 December 2018

ÇALIŞAN ANNELER VE EMZİRME HAKKI

DEKAUM 2. ULUSLARARASI KADIN KONFERANSI, 4 - 05 October 2018

Internet: The Source of Information for Parents with Children Who Have Cancer

7 Th Congress of European Academy of Paediatric Societies, France, 30 October 2018

Netnographic Study About Newborn Care : Blogger Moms and Dads in Turkey

7 Th Congress of European Academy of Paediatric Societies, France, 30 October 2018

Hemşireliğin tarihsel sürecinde aklın elimizdeki hali akıllı telefon kullanımı

1.Uluslararası 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, 19 - 21 September 2018

Kompartman Sendromuyla Gelen Olguda Hemofili Tanısı ve Hemşirelik Bakımı

15. International Hemophilia Congress of Turkey, Turkey, 14 April 2018

Hemofili Eğitimi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

15. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, 14 - 17 April 2018

Kanama Risk Yönetiminde Bakım Algoritması

4. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Turkey, 23 - 25 February 2018

Kanserli Çocuğu Olan Anne Babaların Bilgi Arayışı : İnternet

10.Ege Pediatri ve 6.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 17 - 19 December 2017 Sustainable Development

Kanserli Çocuğu Olan Anne ve Babaların Bilgi Arayışı: İnternet

10.Ege pediatri ve 6.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 17 December 2017

BAKIM YÜKÜNÜ DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN ÖLÇEKLERİN İNCELENMESİ

10.Ege Pediatri ve 6.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 17 - 19 December 2017

NANDA TANILARINA GÖRE PEDİATRİK ALL’DE BAKIM: OLGU ÖRNEĞİ

10. EGE PEDİATRİ 6. EGE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Turkey, 16 - 19 December 2017

Pediatrik Bakımda Aile Genogram Kullanımı.

6.Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 02 December 2017

YOGANIN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA ETKİSİ

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 29 November - 02 December 2017

Çocukta Hematolojik Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı/ Hemofili

6.Ulusal 1.Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 November - 02 December 2017

Şehir Hastanelerinde Su Yonetimi: Yeşil Hastaneler

IV. Uluslararasi Su Kongresi-Akilli Sehirlerde Su Yonetimi., İzmir, Turkey, 2 - 04 November 2017, pp.941-944

Akıllı Şehirlerde Duyarlı Su Kullanımıyla Sağlıklı Çocuklar

IV. Uluslararasi Su Kongresi-Akilli Sehirlerde Su Yonetimi, İzmir, Turkey, 2 - 04 November 2017, pp.934-939

Çocuk hastalarla etkili iletişim becerileri geliştirme

Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, X.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi., Adana, Turkey, 18 - 21 October 2017

ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİK BAKIMINDA ETİK SORUNLAR

INTERNATIONAL CONGRESS ON ETHICS IN NURSING APPLICATIONS, IZMIR, TURKEY, 11 - 12 September 2017

LEVİNE KORUMA MODELİ: BİR KISA BARSAK SENDROM OLGUSU

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARDA ENFEKSİYONUN ÖNLENEBİLİRLİĞİ: HİJYEN İLKELERİ

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 May - 01 July 2017

İnfantil Kolik Hakkında Netnografik Bir Analiz Blogger Anneler

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Aşırı Koruyucu Tutum Sergileyen Ailelerde Talasemili Çocuk Olmak

1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017 Sustainable Development

Talasemili Çocukların Yazılı Basındaki Yansımaları

1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

ORAK HÜCRELİ ANEMİVAZO-OKLUZİF KRİZ YÖNETİMİNDE HİDRASYON

1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 29 June - 01 July 2017

Lösemi Hastası Çocukların Hastane Odaları: Hemşire Deneyimleri

11. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Turkey, 4 - 07 May 2017

Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemleri

11.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Turkey, 4 - 07 May 2017

HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİOSİTOZİS TANILI ÇOCUĞUN BAKIMI: OLGU SUNUMU

11. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 4 - 07 May 2017, pp.168

HEMOFİLİ KANAMA YÖNETİMİNDE ADIMLAR

14.Türkiye Hemofili Kongresi, Turkey, 14 - 17 April 2017

Innovative Nurses: Examples Of Innovation In Nursing

ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ, İzmir, Turkey, 13 - 15 April 2017, pp.528

Hemofili ile Doğmak: Bir Olgu Sunumu

3. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Turkey, 17 - 19 February 2017

Türkiye'de Pediatrik Von Willebrand Çalışmalarına Bakış

3. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Turkey, 18 February 2017

Bir farkındalık çalışması müzik terapi workshop

VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu / VII. Internatıonal Hisarlı Ahmet Symposıum, Kütahya, Turkey, 28 - 30 May 2016

Türkiye de sağlık alanında müziğin kullanım örnekleri

VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu / VII. Internatıonal Hisarlı Ahmet Symposıum, Kütahya, Turkey, 28 - 30 May 2016, pp.311-321

Geçmişten Günümüze Teknolojinin Hemşirelik Bakımına Yansımaları Beta Talasemi Örneği

IV. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Turkey, 16 - 18 November 2016

DRESS Sendrom lu Çocukta Hemşirelik Bakımı

Uluslararası Katılımlı XIII.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, IX. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2016

Masum Olmayan Beyaz Pudra

I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7 - 08 October 2016

Anne ve Yenidoğan Haklarının Yazılı Basında İhlali

I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7 - 08 October 2016

ROHHAD Sendrom lu Çocukta Hemşirelik Bakımı

Uluslararası Katılımlı XIII.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, IX.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2016

hemofili

Hemofili yaz okulu, Turkey, 3 - 05 June 2016

Çanakkale Cephesinde Sağlık Hizmetleri

II.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 June 2016

Göç Dalgası ve Etkin Hemşirelik Rolü Göç men Hemşireliği

II. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 June 2016 Sustainable Development

Çanakkale Savaşında 1915 Hemşire Profili

II.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, Turkey, 1 - 04 June 2016

Hemofili hemşireliğinde yeni gelişmeler

13.Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, 14 - 17 April 2016

Hemofili hemşireliğinde temel ilkeler

13.Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, 14 - 17 April 2016

Self infüzyon Özgürlüğe uzanan yol

13.Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, 14 - 17 April 2016

Çocuklar böbrek hastalıklarından nasıl korunur

Dünya böbrek günü (böbrek hastalığı & çocuk), Turkey, 10 March 2016

Fulminan Karaciğer Yetmezliği Olan Hasta ve Hemşirelik Bakımı

Uluslararası Katılımlı 12. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği, Antalya, Turkey, 15 - 19 April 2015

Books & Book Chapters

Pediatrik Tüberkülozda Güncel Durum

in: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II, Prof. Dr. Selmin ŞENOL, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.239-256, 2021

Hipoksik İskemik Ensefalopatide Bakım

in: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 2, , Editor, Akademisyen Yayınevi, pp.43-71, 2021

Getting Pregnant while Breastfeeding: Impact on Maternal, Baby and Fetal Health

in: Child Health and Disease Nursing II, ŞENOL SELMİN, Editor, Akademisyen Yayınevi, pp.15-27, 2021

Günümüzde Covid 19

in: Covid-19 Pandemisi ve Hemşirelik Yaklaşımları, Selmin Şenol, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.1-265, 2020 Sustainable Development

Yenidoğan Döneminde Covid 19 ve Hemşirelik Yönetimi

in: Covid-19 Pandemisi ve Hemşirelik Yaklaşımları, Selmin Şenol, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.1-265, 2020 Sustainable Development

Kanserli Çocuklarda Covid 19 ve Hemşirelik Yaklaşımları

in: Covid-19 Pandemisi ve Hemşirelik Yaklaşımları, Selmin Şenol, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.1-265, 2020 Sustainable Development

KANSERLİ ÇOCUKLARDACOVID-19 YÖNETİMİ

in: COVİD-19 PANDEMİSİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI, ŞENOL SELMİN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.207-219, 2020 Sustainable Development

GÜNÜMÜZDE COVID-19

in: COVİD 19 PANDEMİSİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI, ŞENOL SELMİN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.1-15, 2020 Sustainable Development

YENİDOĞANLARDAYENİ CORONAVİRÜS(COVID-19) VEHEMŞİRELİK YÖNETİMİ

in: Covid-19 Pandemisi ve Hemşirelik Bakımı, ŞENOL SELMİN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.57-71, 2020 Sustainable Development

Hemşirelik ve Kanıta Dayalı Uygulamalar

in: Güncel Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Çalışmaları, Selmin ŞENOL, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.135-145, 2019

The Relationship Between Clinical Decision Making Status And Medical Error Tendencies Of Pediatric Nurses

in: Child Health and Disease Nursing I, Şenol, Selmin, Editor, Akademisyen Kitapevi, pp.125-136, 2019

Onkoloji Tedavisi Gören Çocukların ResimlerdekiDünyası: Pilot Çalışma

in: Güncel Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Çalışmaları, Selmin ŞENOL, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.115-122, 2019

Yenidoğanda Yaşam Bulgularının Değerlendirilmesi: Vücut Sıcaklığı, Solunum, Kan Basıncı ve Nabız

in: İşlem Adımlarıyla Ebelikte Klinik Uygulamalar, Tuna Oran, N., Öztürk Can, H., Şenol, S., Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.539-588, 2019

Spiritual Care Approaches Of Nursing Students During Pediatric Practice

in: Child Health and Disease Nursing I, Selmin Şenol, Editor, Akademisyen Yayınevi, pp.87-102, 2019

Yenidoğanda Topuktan Kapiller Kan Örneği Alma

in: İşlem Adımlarıyla Ebelikte Klinik Uygulamalar, Nazan TUNA ORAN, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, pp.581-589, 2019

Çocuklarda Üriner Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

in: Pediatri Hemşireliği, Conk, Z., Başbakkal, Z., Bal Yılmaz, H., Bolışık, B., Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.593-596, 2018

Beta Talasemi Majör Tanılı Çocuklarda Bakım: Sistematik Bir İnceleme

in: Bilimsel Araştırmalar 2018 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Şenol, Selmin, Editor, Akademisyen Yayınevi, pp.19-30, 2018

Akut Lenfoblastik Lösemide Bakım

in: Olgularla Pediatrik Bakım, ŞENOL, Selmin, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, pp.365-377, 2018

ORAK HÜCRELİ ANEMİDE (OHA) BAKIM

in: Olgularla Pediatrik Bakım, Şenol, Selmin, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.319-322, 2018

KANSERLİ ÇOCUĞU OLAN ANNE VE BABALARIN SOSYAL MEDYADA PSİKOSOSYAL DESTEK ARAYIŞLARI

in: BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KİTABI 2018ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ, Selmin ŞENOL, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, pp.47-55, 2018

Bakteriyel Menenjitte Bakım

in: Olgularla Pediatrik Bakım, Şenol, Selmin, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.285-299, 2018

Metrics

Publication

146

Citation (WoS)

12

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

50

H-Index (Scopus)

2

Project

2

Thesis Advisory

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals