Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Üniversitedeki Öğrencilerin Diş Sağlığı ile Diş Çürüğü Durumlarının Değerlendirilmesi

Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Turkey, 7 - 09 December 2020, pp.649-656

Hastanelerde İç Hava Kalitesinin Tespiti ve Korunması İçin CO2 Ölçümünün Kullanımı

Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 7 - 09 December 2020, pp.657-661

Bir Üniversite Personelinde Ağız Sağlığı Ve Oral Hijyen Düzeylerinin Belirlenmesi

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 26 - 30 November 2019

Diş Hekimlerinin Kullandığı Tıbbi Cihazların El-Kol Titreşimine Olası Etkileri

IV. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi, Roma, Italy, 23 - 25 August 2017, vol.3, pp.155-162

Diş Hekimlerinin Kullandığı Tıbbi Cihazların Tüm Vücut Titreşimine Olası Etkileri

IV. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi, Roma, Italy, 23 - 25 August 2017, vol.3, pp.107-112

Bir Ağız Diş Sağlığı Merkezinde Çalışan Personelin Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi

1st  INTERNATIONAL CONGRESS ON VACATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES CONGRESS, 8 - 10 April 2017

Ceramic-Dentin Bilayer Disc Specimen Preparation

2nd International Conference on Science, Ecology and Technology-2016, 14 - 17 October 2016

Composite Laminate Veneers in Esthetic Dentistry

20th International Congress of Esthetic Dentistry, 21 - 23 October 2016

Books & Book Chapters

Diş Hekimliğinde Mini İmplant Uygulamaları

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR-II-HAZİRAN 2022, ŞAHNA, Engin; AKGÜL, Hasan, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.277-285, 2022

SYSTEMIC FACTORS AFFECTING DENTAL IMPLANT TREATMENT

in: Research & Reviews in Health Sciences - II, EVEREKLİOĞLU CEM, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.209-222, 2021

INDOOR AIR QUALITY IN UNIVERSITY CLASSROOMSAND ITS EFFECTS ON STUDENTS: THE CASE OF ARTVİNCORUH UNIVERSITY

in: Theory and Research in Health Sciences II, Evereklioğlu Cem, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.35-54, 2020