Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KOAH Özyönetim Programının Öz-Etkililik, Emosyonel Durum ve Klinik Parametrelere Etkisi

5. ULUSAL VE 1. ULUSLARARASI TEMEL HEMŞİRELİK BAKIMI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2019

Books & Book Chapters

Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi

in: Hemşireliğe Giriş, Ergün,Sibel, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, Ankara, pp.1-17, 2021

Covid-19 Yoğun Bakım Hemşireliği: Hasta ve Çalışan Güvenliği

in: Covid-19 Pandemisinde Hemşirelik Yaklaşımları, Şenol,Selmin, Editor, Akademisyen Kitabevi A. Ş., Ankara, pp.129-143, 2020 Sustainable Development