Education Information

Education Information

 • 2017 - 2021 Doctorate

  İstanbul University-Cerrahpaşa, Institute Of Graduate Education, Department Of Mental Health And Psychiatric Nursing, Turkey

 • 2015 - 2020 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Kamu Yönetimi, Turkey

 • 2014 - 2016 Postgraduate

  Hatay Mustafa Kemal University, Graduate School Of Educatıonal Scıences, Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği, Turkey

 • 2011 - 2014 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Turkey

 • 2009 - 2013 Undergraduate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Şizofreni Tanılı Bireylerde Transteoretik Modele Temellendirilen Psikoeğitimin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi Sustainable Development

  İstanbul University-Cerrahpaşa, Institute Of Graduate Education, Department Of Mental Health And Psychiatric Nursing

 • 2016 Postgraduate

  Ergenlerde internet bağımlılığı ve şiddete eğilim düzeylerinin belirlenmesi

  Hatay Mustafa Kemal University, Graduate School Of Educatıonal Scıences, Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021Oyun Terapisi Eğitimi

  Vocational Training , İstanbul İşletme Enstitüsü

 • 2021M.E.B. Onaylı Aile Danışmanlığı Sertifika Kursu

  Health&Medicine , Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Ankara Çankaya Özel Vektörel Grup Uzaktan Öğretim Kursu

 • 2021Çatışma Yönetimi Eğitimi

  Personal Evolution , İstanbul İşletme Enstitüsü

 • 2021Tükenmişlik Sendromu

  Vocational Training , İstanbul İşletme Enstitüsü

 • 2020İş-Yaşam ve İş-Aile Dengesi Eğitimi

  Personal Evolution , İstanbul İşletme Enstitüsü

 • 2020Duygusal Zeka Eğitimi

  Personal Evolution , İstanbul İşletme Enstitüsü

 • 2020Kurumsal Yaşam ve İletişim Yönetimi

  Personal Evolution , İstanbul İşletme Enstitüsü

 • 2020Konsantrasyon Eğitimi

  Personal Evolution , İstanbul İşletme Enstitüsü

 • 2020Etkili İletişim Stratejileri ve Beden Dili

  Personal Evolution , İstanbul İşletme Enstitüsü

 • 2020İçerik Editörlüğü

  Personal Evolution , İstanbul İşletme Enstitüsü

 • 2020Eğiticinin Eğitimi

  Education Management and Planning , İstanbul İşletme Enstitüsü

 • 2020Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

  Vocational Training , İstanbul İşletme Enstitüsü

 • 2020İkna Teknikleri Eğitimi

  Personal Evolution , İstanbul İşletme Enstitüsü

 • 2020Kariyer Yönetimi Eğitimi

  Personal Evolution , İstanbul İşletme Enstitüsü

 • 2020Liderlik Eğitimi

  Personal Evolution , İstanbul İşletme Enstitüsü

 • 2019Yaratıcı ve Tasarım Odaklı Düşünme

  Innovation , İstanbul İşletme Enstitüsü

 • 2019Risk Tabanlı Düşünme Eğitimi

  Personal Evolution , İstanbul İşletme Enstitüsü

 • 2019Motivasyonel Görüşme Kursu

  Vocational Course , Lokman Hekim Üniversitesi

 • 2018Mobbing Eğitimi

  Personal Evolution , İstanbul İşletme Enstitüsü

 • 2018Stres ve Stresle Başa Çıkma Eğitimi

  Vocational Training , İstanbul İşletme Enstitüsü

 • 2017Lisansüstü Eğitime Hazırlık Kursu

  Education Management and Planning , İstanbul Üniversitesi

 • 2016Temel Yönetim Becerileri Eğitimi

  Vocational Training , Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

 • 2014Kalite Yönetim Direktörlüğü Eğitimi

  Quality Management , Gaziantep Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

 • 2014Temel ve İleri Yaşam Desteği Eğitimi

  Health&Medicine , Gaziantep İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği