Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Huzurevinde kalan yaşlılarda algılanan sosyal destek düzeyleri ile depresyon arasındaki ilişki

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, vol.18, no.EK SAYI 3, pp.39, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

Articles Published in Other Journals

RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDES TOWARD ELDERLY AND PREPAREDNESS FOR CAREGIVING IN HEALTH STUDENTS DURING COVID-19 PANDEMIC IN TURKEY

International Social Sciences Studies Journal, vol.7, no.86, pp.3268-3277, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

The Determination Of Internet Addiction And Violence Tendency Level Among Adolescent

International Social Sciences Studies Journal, vol.5, no.51, pp.6916-6925, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Savaşın Psikolojik Etkileri: Uçurtması Elinden Alınan Çocuk

5. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 7 - 08 April 2022, pp.1-2

COVID-19 Tanılı Sağlık Çalışanlarında Stres Düzeyi, Başa Çıkma Stratejileri ve Travmatik Büyüme Düzeylerinin Belirlenmesi

Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 - 26 June 2021, pp.349-351 Creative Commons License Sustainable Development

Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri ile Depresyon Arasındaki İlişki.

23. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi ve 1. Ruhsal İyileştirim Kongresi, Kocaeli, Turkey, 16 - 19 November 2017, pp.39 Creative Commons License

Ergenlerde İnternet Bağımlılığı ve Şiddete Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi

3. Uluslararasi Farkli Şiddet Boyutlari ve Toplumsal Algi Kongresi, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 April 2017, pp.311-312 Creative Commons License

Televizyon ve Şiddet

2. Ulusal Şiddeti Anlamak Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 March 2017, pp.71-72 Creative Commons License

Okul Ortamı, Şiddet ve Hemşirelik

2. Ulusal Şiddeti Anlamak Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 March 2017, pp.70-71 Creative Commons License

Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Manevi Destek Algılarının Belirlenmesi: Bir Pilot Çalışma

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Turkey, 6 - 09 November 2016, pp.152 Creative Commons License