Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Selection of Material for Marine Environments Using Fuzzy TOPSIS Approach

Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol.14, no.1, pp.11-22, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türkçe Haber Metinlerinin Makine Öğrenmesi Yöntemleri Kullanılarak Sınıflandırılması

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilişim Dergisi, vol.2, no.1, pp.15-20, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Analysis the Path of the Light in the Optical Waveguide withQuadratic Graded Index by Using Simple ApproximationMethod

International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT), vol.22, no.1, pp.412-417, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Estimation of Iris Flower Type with ANN and ANFIS

ESTUDAM Bilişim Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-7, 2020 (Other Refereed National Journals)

Investigation of Yeast Cells Life Cycle Parameters by Using Multi-Layer Perceptron Artificial Neural Network

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.19, no.3, pp.662-668, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

MULTI-CRITERIA DECISION MAKING FOR CEMENT MORTAR MIXTURE SELECTION BY FUZZY TOPSIS

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik veMimarlık Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.77-84, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

REASONS OF SCHOOL PREFERENCES AND COMPLIANCE SITUATIONS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: SİVRİHİSAR SAMPLE

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.21, pp.101-117, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Meslek Yüksekokullarının Güncel Sorunlarına İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.21, pp.287-300, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of Light Speed in Fiber Cable with Multi-Layer Neural Networks

International Congress on Engineering and Architecture, Antalya, Turkey, 14 - 16 November 2018, pp.1976-1984

Travmatik Beyin Yaralanmasının Uyarlamalı Ağ Tabanlı Bulanık Çıkarım Sistemi Kullanılarak Sınıflandırılması

International Congress on Engineering and Architecture, Antalya, Turkey, 14 - 16 November 2018, pp.1250-1260

Examination of the Lower Calorifıc Value of Lignite Coal by Multiple Regression Method

ICELIS 2018 – International Congress on Engineering and Life Science, 26 - 29 April 2018, pp.282-285 Sustainable Development

Prediction of The Lower Calorific Value on the Lignite Coal by Using Decision Trees

ICELIS 2018 – International Congress on Engineering and Life Science, 26 - 29 April 2018, pp.301-305 Sustainable Development

Evaluating of traumatic brain injuries using adaptive network-based fuzzy inference systems

International Congress on Applied Science and Technology (ASTECH 2017), Malaga, Spain, 17 - 20 April 2017, pp.21

Prediction Breast Cancer Type using ANN Method and ANFIS

International Congress on Applied Science and Technology (ASTECH 2017), Malaga, Spain, 17 - 20 April 2017, pp.23 Sustainable Development

Modelling of The Growth Parameters of Saccharomyces cerevisia Yeast Cells with Artificial Neural Network

International Congress on Applied Science and Technology (ASTECH 2017), Malaga, Spain, 17 - 20 April 2017, pp.24

Multi-criteria Cement Mortar Mixture Selection Using TOPSIS

International Congress on Applied Science and Technology (ASTECH 2017), Malaga, Spain, 17 - 20 April 2017, pp.22

Eğitim Kurumlarında Örgütsel İletişim

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (ASEAD), SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 20 - 21 May 2017, pp.40

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Görünüş Kaygısı, Klout Skoru ve Akademik Başarı Puanı Arasındaki İlişki

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, SARAY BOSNA, Bosnia And Herzegovina, 20 - 21 May 2017

Meslek Yüksekokullarının Güncel Sorunlarına İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri

4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Turkey, 11 - 13 May 2017

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okul Tercih Sebepleri ve Uyum Durumları: Sivrihisar Örneği

4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Burdur, Turkey, 11 - 13 May 2017