Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Koksigodinide Osteopatik Manuel Tedavinin Etkinliği

8. ULUSAL ROMATOLOJİK REHABİLİTASYON KONGRESİ, Turkey, 6 November - 08 October 2023, pp.2

Osteopatik Manuel Tedavinin Konjenital Musküler Tortikollis Üzerine Etkisi: Olgu Sunumu

7. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 17 March 2023

Manuel Tedavinin Kronik Boyun Ağrılı Bireylerde Ağrı, Solunum Parametreleri ve Boyun Fonksiyonları Üzerine Olan Etkisi

28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 4. Fizyoterapi-Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Antalya, Turkey, 30 October - 04 November 2018, vol.52, pp.220

Hamstring Kas Kısalığında Statik Germe Egzersizinin Diz Eklemi Propriyosepsiyon Duyusu Üzerine Uzun Dönem Etkisi

28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 4.Fizyoterapi ve Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Antalya, Turkey, 30 October - 04 November 2018, vol.52, pp.224-225

Kronik Boyun Ağrılı Bireylerde Solunum Tiplerinin Solunum Parametreleri Üzerine Etkisi

17. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2018, vol.29, pp.45

Manuel tedavinin büyük trokanterik ağrı sendromu olan bireylerde etkinliği

XVI. Fizyoterapi’de Gelişmeler Kongresi, MUĞLA, DALAMAN, 21 - 24 April 2016, vol.27, pp.65

Üst ekstremite amputelerinde rehabilitasyonun önemi Sistematik derleme

XVI. Fizyoterapi’de Gelişmeler Kongresi, MUĞLA, DALAMAN, 21 - 24 April 2016, vol.27

EFFECTS OF MANIPULATION ON SACROILIAC JOINT DYSFUNCTION WITH AND WITHOUT PAIN DIAGNOSTIC CRITERIA

8th WORLD CONGRESS OF THE WORLD INSTITUTE OF PAIN CONGRESS, New-York, United States Of America, 20 - 23 May 2016, vol.16, pp.97

Lumbal disk herniasyonu olan bir hastada derin friksiyon masajının ağrıya etkisi olgu sunumu

5. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Bolu, Turkey, 20 - 24 May 2015, vol.26, pp.66-67

Kronik bel ve boyun ağrılı bireylerde ağrı hareket korkusu ve fonksiyonel seviyelerinin karşılaştırılması

5. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Bolu, Turkey, 20 - 24 May 2015, vol.26, pp.47

Eklem mobilizasyon ve germe tekniklerinin kas kısalığı ve kuvveti üzerine akut etkisi

5. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ ......., Bolu, Turkey, 20 - 24 May 2015, vol.26, pp.32

Metabolik sendromu olan geriatrik bireylerin fonksiyonel düzeylerinin belirlenmesi

INTERNATIONAL EASTERN MEDITERRANEAN CARDIOMETABOLIC SYNDROME CONGRESS AND EASTERN MEDITERRANEAN HEALTH SCIENCES STUDENT SYMPOSIUM, 5 - 09 November 2014

Metabolik sendromu olan geriatrik bireylerde ev egzersiz programının fonksiyonellik, denge ve yürüme üzerine etkisi

INTERNATIONAL EASTERN MEDITERRANEAN CARDIOMETABOLIC SYNDROME CONGRESS AND EASTERN MEDITERRANEAN HEALTH SCIENCES STUDENT SYMPOSIUM, 5 - 09 November 2014

Kronik Bel Ağrılı Bireylerde Saroiliak Eklem Testleri

24. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2014, vol.48

Pes Anseriniti Olan Bireylerde Osteopatik Tekniklerin Ağrı ve Fonksiyon Üzerine Etkisi

24. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 12 - 15 November 2014, vol.48

Kronik Non-Spesifik Boyun ve Omuz Ağrısı Olan Bireylerde Skapular Diskinezi Problemleri

24. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 12 - 15 November 2014, vol.48

Disk herniasyon tanısı alan hastaların klinik özellikleri

XV.Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Turkey, 8 August - 12 April 2014, vol.25

Sağlıklı bireylerde servikal bantlamanın denge üzerine etkisi

5. SPOR FİZYOTERAPİSTLERİ KONGRESİ, Turkey, 22 - 24 October 2009, vol.20, pp.219

Books & Book Chapters

The Elbow

in: Functional Exercise Anatomy and Physiology for Physiotherapists, Defne Kaya Utlu, Editor, Springer, Cham, pp.199-236, 2023

Nöromusküloskeletal kaynaklı pelvik ağrıda fizyoterapi ve rehabilitasyon

in: Multidisipliner Bakış Temeli ile Pelvik Sağlıkta Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, TÜRKAN AKBAYRAK, SERAP KAYA, CEREN GÜRŞEN, Editor, HEDEF CS BASIN YAYIN, Ankara, pp.103-153, 2023

DİRSEK EKLEMİ

in: FİZYOTERAPİSTLER İÇİN İŞLEVSEL EGZERSİZ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ, KAYA UTLU DEFNE, SAYACA ÇETİN, ÖZKAL ÖZDEN, EYÜBOĞLU FİLİZ, ÇALIK MAHMUT, Editor, HİPOKRAT, Ankara, pp.191-221, 2021

GERME EGZERSİZLERİ

in: FİZYOTERAPİDE KANITA DAYALI EGZERSİZ YAKLAŞIMLARI, EDİBE ÜNAL, Editor, PELİKAN YAYINCILIK, Ankara, pp.155-168, 2015

AĞRI YÖNETİMİ VE MANUEL TERAPİ

in: FİZYOTERAPİDE AĞRI YÖNETİMİ, EDİBE ÜNAL, Editor, PELİKAN YAYINCILIK, Ankara, pp.93-100, 2015

Sakroiliak Eklem Biyomekaniği Ve KlinikBağlantılar

in: Fizyoterapi Seminerleri, A.AYŞE KARADUMAN, ÖZLEM ÜLGER, MUHAMMED KILINÇ, NACİYE VARDAR YAĞLI, SELEN SEREL, Editor, PELİKAN K,İTABEVİ, Ankara, pp.296-301, 2014

YAPAY ZEKA VE REHABİLİTASYON

in: Fizyoterapi Seminerleri, A.AYŞE KARADUMAN, ÖZLEM ÜLGER, MUHAMMED KILINÇ, NACİYE VARDAR YAĞLI, SELEN SEREL, Editor, PELİKAN KİTABEVİ, Ankara, pp.221-228, 2014

AYAK BİLEĞİ İNSTABİLİTELERİ

in: FİZYOTERAPİ SEMİNERLERİ, A. AYŞE KARADUMAN, ÖZLEM ÜLGER, MUHAMMED KILINÇ, NACİYE VARDAR YAĞLI, Editor, PELİKAN KİTABEVİ, Ankara, pp.54-65, 2013

Metrics

Publication

55

Citation (WoS)

8

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

40

H-Index (Scopus)

2

Project

1

Open Access

2