Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A New Scoring System for Severity of Fournier’s Gangrene: Modified Glasgow Score with some Alterations

33rd World Congress of International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO) 202, İstanbul, Turkey, 28 September - 01 October 2022

Preliminary Results of Microwave Ablation Therapy in Parathyroid Adenomas

Pan Arab Interventional Radiology Society (PAIRS) 2022, Dubai, United Arab Emirates, 11 - 14 May 2022, vol.6, pp.1-13

Açık Kolesistektomide Son Verilerimiz

14. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2019

Alt Gastrointestinal Sistem Kanaması Nedeni ile Acil Kolonoskopi Yapılan Hastalardaki Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi (International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences), 1 - 03 March 2019

Laparoskopik Kolesistektomide Trokara Bağlı Mezenter Yaralanması

10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015

Akut Appendisit Bulguları ile Prezente Olan Çekum Adenokarsinomu

6. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Bursa, Turkey, 19 - 22 March 2015

Nüks Gastrointestinal Stromal Tümör Nedeni İle Çoklu Organ Rezeksiyonu

6. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Bursa, Turkey, 19 - 22 March 2015

Paratiroid Kanseri Olgu Sunumu

6. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Bursa, Turkey, 19 - 22 March 2015

Akut Appendisit Bulguları İle Prezente Olan Çekum Adenokarsinomu

6. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Turkey, 19 - 22 March 2015

Behçet Hastalığının İntestinal Tutulumuna Bağlı Gelişen Enterokolik Fistül

6. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Bursa, Turkey, 19 - 22 March 2015

Nadir bir olgu retrokaval üreter

35. Türk Radyoloji Kongresi, Turkey, 11 November 1014 - 16 November 2014

Soliter Rektal Ülser Sendromunda Mesalazine Etkinliği

13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Turkey, 18 - 22 May 2011